Annons
Sponsrad artikel
Ralf Gustafsson och Maria Lindmark jobbar som fastighetsmäklare på Ludvig & Co, tidigare LRF Konsult, i Skellefteå. “Här får vi specialisera oss på skog och gårdar”, säger Maria.

De har koll på skog och gårdar – så ser marknaden ut just nu i och runt Skellefteå: ”Är bra köpläge”

ANNONS Det går bra för mäklarna på Ludvig & Co. Under 2023 stod de för nästan hälften av alla gårds- och skogsförsäljningar i Skellefteå kommun som förmedlades via Hemnet. “Det finns en enorm kunskap inom organisationen”, säger Ralf Gustafsson.

När det gäller skogsfastigheter och gårdar är Ludvig & Co, som tidigare hette LRF Konsult, klart störst i stan. Under 2023 förmedlade de över 46 procent av de försäljningar som gjordes i kommunen, enligt statistik från Hemnet.

– Det är en viss ökning av marknadsandelar jämfört med de senaste åren och ett bevis på att vi har nöjda kunder som väljer att återkomma till oss flera gånger, berättar Ralf Gustafsson som tillsammans med Maria Lindmark arbetar som fastighetsmäklare på kontoret i Skellefteå.

Vi sålde skog och gårdar även då, men inte alls i samma skala som här.

De två har bara varit på Ludvig & Co i två respektive ett år, men har lång erfarenhet från branschen. Ralf började som mäklare 2005 och Maria 2006.

– Vi sålde skog och gårdar även då, men inte alls i samma skala som här där det i princip är det enda vi gör, säger Ralf.

Specialister

Att få möjlighet att specialisera sig är något som de båda uppskattar.

– Vi arbetar mer rådgivande nu, vilket är kul. Det handlar om allt från arrenden, avstyckningar och skatter till fastighets- och bolagsbildningar. Här är det längre processer än vid en vanlig bostadsförsäljning, och vi kan verkligen vara till hjälp, säger Maria.

Ludvig & Co sålde under 2023 46,3% av alla gårdar/skogar som förmedlades via Hemnet. Källa: Hemnet, sålda gårdar/skogar, helår 2023

För att kunna hjälpa på bästa sätt har de båda fått löpande utbildningar inom relevanta ämnen, samt att de har hela organisationen i ryggen. Med 130 kontor i hela landet, och stora specialistavdelningar inom ekonomi och juridik, finns det få som kan mäta sig med den kunskap som finns samlad.

– Om man behöver hjälp med arrendeavtal, generationsskiften eller andra komplexa upplägg så finns den kompetensen hos oss, det är en styrka, säger Ralf som tillsammans med Maria ibland agerar som ombud när det efterfrågas.

– Vi kan helt enkelt hjälpa till med helheten, säger de.

Ny skogsprisrapport

Ett annat sätt som Ludvig & Co har byggt upp sin kunskap på är genom att föra grundlig prisstatistik, som årligen presenteras i något som de valt att kalla skogprisrapporten.

– Den ger stor kundnytta för våra kunder då vi kan göra bättre och mer grundade värderingar, säger Maria.

Sett över 5 år har priserna fortfarande stigit 20 procent.

En alldeles färsk rapport släpptes nyss där det går att utläsa att priset på skog i norra Norrlands kustland föll med 8,7 procent under 2023.

– Det är en stor nedgång, men om vi tittar på ett längre perspektiv så är det från höga nivåer och mest troligt mer av ett hack i kurvan. Sett över 5 år har priserna fortfarande stigit 20 procent, och över 20 år 28 procent, säger Ralf.

Ludvig & Co, tidigare LRF Konsult, har sedan 1995 producerat samt presenterat statistik avseende utvecklingen av priset på skogsmark i Sverige. Arbetet kring statistiken har alltid varit densamma varför materialet tydligt visar variationer och trender. I den senaste rapporten, som släpptes i slutet av januari, syns en nedgång i norra Norrlands kustland med -8,7%. För mer utförlig statistik – ta kontakt med Ralf eller Maria på Ludvig & Co i Skellefteå.

Vad gäller 2024 tror både Ralf och Maria på en stabilisering och möjlig uppgång.

– När vi pratar med kollegor i södra Sverige, som inte är lika årstidsberoende som oss, så är signalerna positiva nu i början av året. Vi tror att vi slagit i botten nu och det är med andra ord köpläge, säger Maria.

Kostnadsfria värderingar

För den som är nyfiken på att sälja eller köpa skog finns Maria och Ralf tillgängliga för frågor och kostnadsfria försäljningsvärderingar. Den här typen av affärer tar ofta tid, så det är viktigt att starta processen i tid.

– Att ta ett möte med oss kostar ingenting, säger Ralf.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, tidigare LRF Konsult, är specialiserade på jordbruks- och skogsfastigheter. De kan hjälpa dig med värdering, förmedling, fotografering, marknadsföring, visning och budgivning – men även inom frågor som arende, avstyckningar, generationsskifte och upprättande av juridiska handlingar.

Har du frågor som gäller skog, jordbruk eller gårdar?
Kontakta Ralf eller Maria via info@ludvigfast.se eller 0910-71 75 70

Besöksadress: Stationsgatan 21, Skellefteå

Läs mer på: www.ludvigfast.se

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från Ludvig & Co Fastighetsförmedling.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons