Annons
  • Genom Europan17 tävlar arkitekter i Europa om en chans att, tillsammans med Skellefteå kommun, jobba fram ett förslag för Scharinsområdet i Ursviken. Totalt har 13 bidrag skickats in, varav "Nordic Nexus" – som du kan se en glimt av ovan – är ett av de förslag som är med och tävlar. Alla bidrag kan ses på Skellefteå kommuns hemsida.
  • I förslaget "Safescape" blir platsens historia en del av framtiden. Gång- och cykelvägar binder ihop bostadsområdet som ska präglas av säkerhet, sammanhang, ekologi och rörlighet och ge 2300 bostäder.
  • Förslaget "Influencer Flod" utgår från älvens flöde och ständiga förändring parallellt med de moderna, urbana behoven och vill skapa ett område med balans mellan de båda.
  • "Urban healing" vill skapa en grön korridor genom området. Genom att plantera saneringsskog och växthus ska platsen renas ytterligare från gifter i marken och skapa ett område där naturen och den urbana miljön länkas samman.

Se förslag på hur Scharinsområdet ska se ut: “Ett otroligt fint område”

BOSTAD 13 olika arkitektbyråer har lämnat förslag när det gäller gestaltningen av 1 000 framtida bostäder på Scharinsområdet. Vinnaren utses i december men det finns ännu ingen tidsplan för när byggnationerna kan dra igång.

Annons

Det börjar röra på sig kring Scharinsområdet. Efter 18 år av saneringsarbete är marken redo att bebyggas och planen är att ett bostadsområde med 1 000 bostäder ska byggas på det tidigare industriområdet.

– Ute i Europa har man en större vana att bygga bostäder på den här typen av gammal industrimark. Det finns mycket kunskap som vi vill ta del av. Därför är det en fördel att arkitekter från hela Europa deltar i tävlingen, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd.

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå. Foto: Patrick Degerman

De 13 arkitektförslagen är resultatet av arkitekttävlingen Europan17 som kommunen deltar i och som riktar sig till unga arkitekter under 40 år. Tävlingen går ut på att på olika kreativa sätt återbruka och tillgängliggöra mark för ökat bostadsbyggande. I december utser en europeisk jury en vinnare i tävlingen men det vinnande förslaget ska inte genomföras rakt av utan användas som inspiration och en idé att utveckla vidare.

– Scharinsområdet är mycket centralt i förhållande till både stadskärnan och flera arbetsplatser. När marknaden vänder och byggandet kommer igång igen kommer det här att vara ett mycket attraktivt ställe att bygga bostäder på, säger Evelina.

Annons

Olika tidsramar

När det gäller bostäder jobbar Skellefteå kommun på såväl kort som mellanlång och lång sikt. Scharinsområdet är enligt Evelina ett projekt på mellanlång sikt.

– För att klara bostadsförsörjningen behöver vi projekt i samtliga segment. Vad gäller Scharinsområdet så står vi i begrepp att starta arbetet med detaljplanen för området. Vi behöver också få in projektet i budgetprocessen.

”Bruksbyn” vill återskapa den historiska byn och dess funktion i en ny form. Den historiska bygatan och byklustren ska ge förutsättningar för en hållbar livsstil, såväl socialt som ekologiskt. Förslaget siktar mot 1000 nya bostäder och service, handel, natur och parker.

Efter nästan två decennier av sanering och 7 000 ton bortforslad jord är alltså Scharinsområdet redo att användas. Samtliga arkitektförslag tar dock hänsyn till platsens historia och flera av dem omfattar gröna lösningar, både vad gäller växtlighet och utformning, som ska fortsätta att sanera jorden där vissa föroreningar fortfarande finns kvar.

– Givetvis är området helt tryggt och säkert att både bygga och bo på. Men visst måste man ta en viss hänsyn och det har samtliga förslag gjort genom att exempelvis bygga på höjden eller föreslå växter utan för djupa rötter, säger Evelina.

Annons

Del av Expo 2026

Det finns ingen tidsplan för när bostadsbyggandet på Scharinsområdet kan komma igång. Men ambitionen är att vissa delar av området ska vara påbörjade när Expo 2026 drar igång.

– Det kommer att vara ett av de områden som vi vill visa upp. Förslagen är så spännande och varierande och utifrån dem har vi alla förutsättningar att skapa ett otroligt fint bostadsområde, säger Evelina.

Artikeln är en del av Megafonen 25/10 – 2023. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons