Annons
Barnet på bilden har inget med händelsen i artikeln att göra. Foto: Michal Jarmoluk / Pixabay

Försening ledde till infektion: Barn fick sjukhusvård – tänder drogs ut

NYHETER En barns kariessjukdom fick gå obehandlad vilket ledde till utdragna tänder och sjukhusvård. Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

Annons

Diagnos och behandling försenades för barnet i länet. Många behandlare ska ha varit involverade i barnets vård och enligt Region Västerbotten fanns flera brister.

Händelseanalysen visar brister i dokumentation, boknings- och kallelserutiner samt i överföringen av barnet mellan kliniker. Bristen på resurser i Folktandvården bedöms i hög grad ha bidragit till det.

Annons

Den obehandlade kariessjukdomen ledde till spridd infektion och sjukhusvård. Enligt regionen behövde också flera mjölktänder dras ut.

En anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg som kommer att granska fallet enligt lex Maria. Regionen jobbar även för att minska risken för upprepning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons