Annons
Foto: Pixabay

Beslut: Garantitiden för besked om förskoleplats i Skellefteå förlängs

NYHETER Med start i höst kommer vårdnadshavare att kunna få vänta längre på besked om förskoleplats åt sitt barn. Garantitiden förlängs från tre månader till fyra.

Annons

Tillgången till förskoleplatser har varit en snackis under våren. Inför öppningen av en ny, tillfällig förskoleavdelning på Morö Backe i mars berättade Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola, att det fanns kapacitet på totalen i Skellefteå kommun, men inte i varje enskilt rektorsområde.

Avdelningen kunde öppnas med kort varsel och blev ett sätt att lösa pusslet. Att inrätta nya permanenta förskoleplatser tar betydligt längre och Skellefteås utveckling gör det inte enklare för kommunen att hänga med.

Förskolor behöver också bemannas och verksamheten lider redan av personalbrist.

Annons

Längre innan besked

För att göra organiseringen mer hållbar har för- och grundskolenämnden därför beslutat att utöka framförhållningen. Det innebär att garantitiden för platserbjudande förlängs, från tre månader till fyra.

– Tre månaders handläggningstid är för pressande. En ökad inflyttning och rotation av invånare är på många sätt positivt och precis det kommunen önskar, men det gör planeringen betydligt mer utmanande för våra förskoleenheter, säger Lena Nilsson, chef på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad, i ett utskick.

Annons

Följer ändå skollagen

Skollagen säger att kommuner ska erbjuda barn en förskoleplats inom fyra månader efter att ansökan har registrerats, så Skellefteå kommun håller sig fortfarande inom ramen.

– Det här gör att vi kan bli bättre rustade inför inskolningen av nya barn, så vi hoppas att våra vårdnadshavare kan se detta som något positivt också, säger Lena Nilsson.

– Naturligtvis strävar vi alltid efter att ge besked om förskoleplats så snart som möjligt efter att vi tagit emot en ansökan. Målet är att man ska få besked senast en månad innan garantidatum för förskolestart, fortsätter hon.

Annons

Ändringen börjar gälla den 1 september. Vårdnadshavare vars ansökan lämnas in och registreras före det datumet omfattas fortfarande av tre månaders garantitid.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons