Annons
Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola vid Skellefteå kommun. Foto: Jonas Nilsson

Ny tillfällig förskola öppnas för att hantera brist på platser – föräldrar måste skjutsa till andra sidan stan

NYHETER På onsdagen öppnar en tillfällig förskola på Morö Backe. Vårdnadshavare till 21 barn har redan hänvisats hit – och de kommer bli fler, även om de inte bor särskilt nära. “Jag förstår om det blir en frustration”, säger Kerstin Steinvall.

Annons

Tillgången till förskoleplatser engagerar många. Inte minst när den brister. Föräldrar i byarna runt Ljusvattnet (Burträsk) uttryckte sin frustration över platsbristen på skolan i Skråmträsk i en artikel i Norran nyligen.

Längre resor komplicerar livspusslet och en del oroar sig över att barn inte ska kunna gå förskola med andra barn från samma område.

– Jag förstår om det blir en frustration. Vi gör vårt yttersta för att erbjuda en förskoleplats så nära hemmet som möjligt, men vi måste också vara realistiska, säger Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola vid Skellefteå kommun.

Samma brist finns inne i Skellefteå. Till den grad att en tillfällig förskoleavdelning nu behöver öppnas på Morö Backe. Vårdnadshavare till 21 barn, vissa boende på andra sidan stan, har hänvisats hit efter att det varit fullt inom Sunnanås, Anderstorps och Norrböles förskoleområden.

– Sett till helheten i Skellefteå kommun, totalen, så har vi kapacitet men inte i alla enskilda rektorsområden. Kapacitetsbedömningen i andra områden har fyllts och det här är närmaste enheten som vi kan öppna med kort varsel, säger Kerstin Steinvall.

En snabb backup-lösning

Avdelningen öppnar på Stackgatan, i anslutning till annan förskoleverksamhet som redan bedrivs. Lokalen har legat i träda vilket innebär att verksamheten kan startas upp snabbt. Skellefteå kommun betalar redan hyra och miljön är redan anpassad, till skillnad från i andra lokaler i kommunens lokalbank.

– Om vi ska återöppna annat i lokalbanken eller bygga någonting nytt så kräver det ett politiskt beslut, säger Kerstin Steinvall.

Annons

Så den här backup-möjligheten finns inte överallt. Det är därför som föräldrar hänvisats just till Morö Backe. Som det ser ut nu kommer barn till ytterligare ett tiotal vårdnadshavare att erbjudas en plats här innan sommaren.

– Det är ett erbjudande man får som vårdnadshavare. De kan alltid välja att tacka ja eller nej, säger Kerstin Steinvall.

Är det ett reellt val? Föräldrarna kanske inte känner att de har något annat val än att tacka ja?

– Så kan det vara men nu beskriver jag hur själva regelverket ser ut, fortsätter hon.

Den omedelbara bristen i stan anses nu vara löst. Att säkra kapaciteten långsiktigt i alla 13 förskoleområden är en större utmaning, för Skellefteå växer och inrättande av nya permanenta förskoleplatser är en utdragen process.

Förvaltningar och nämnder

Först ska utbildning och arbetsmarknad identifiera var behoven finns, ett arbete som görs löpande i dialog med områdenas rektorer.

– Då kan man tänka “men har ni inte sett ökningen komma” och ja, det har vi, men vi kan inte veta exakt var alla barnfamiljer kommer att flytta in. Allt är prognoser, säger avdelningschef Kerstin Steinvall.

Annons

Har ni riktmärken att jobba efter, som arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen?

– Ja och det är jätteviktigt. Vi kan anta att det kommer bli svårare att erbjuda placeringar på Anderstorp och Sunnanå till exempel, med alla bostäder som planeras där. Därför bygger vi också en ny förskola på Anderstorp, säger hon.

När behoven pekats ut blir nästa anhalt support och lokaler, som kan utreda vilka möjligheter som finns i nuvarande bestånd. Inför nybyggen går ärenden också vidare till förvaltningen för samhällsbyggnad som jobbar med bygglov med mera.

Därefter vandrar frågan upp till nämnderna, där inrättandet av en ny förskola till slut kan klubbas.

– Jag förstår och respekterar om vårdnadshavare blir oroliga men vi vill öka förståelsen för de här processerna, säger Kerstin Steinvall.

Även fråga om bemanning

Sammantaget, även om behoven finns, så tar det lång tid innan ett förskolebygge ens kan komma igång. Skellefteås tillväxt gör det inte enklare att hänga med, poängterar Kerstin Steinvall.

– Samhällsomvandlingen kan innebära förändringar. Vi kanske inte kommer att kunna erbjuda förskoleplatser som tidigare utan måste först hinna med att bygga och bemanna, säger hon.

Annons

Bemanningen är en annan del, för kapacitet handlar inte bara om fysiska lokaler.

– Vi jobbar med tre utmaningar i förskoleverksamheten och det är kapacitet, kompetens och kvalitet, och de sakerna går in i varandra. Vi jobbar på bred front med att försöka locka fler medarbetare till förskolan, säger Kerstin Steinvall.

Utmaningarna är många och avdelningschefen räknar med att behöva öppna ännu en tillfällig förskola på Morö Backe om behovet fortsätter öka.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons