Annons
Gretabos vision för hur radhusen skulle se ut. Illustration: BAU

Bolag vill bygga 36 radhus utanför Skellefteå – men planerna grusas: ”Många saker att ta i beaktande”

BOSTAD Gretabo har undersökt möjligheterna att bygga ett nytt bostadsområde i Innervik, strax utanför stan, men nu har planerna gått i stöpet. "Det är den bedömning man har gjort", säger vd:n.

Annons

Fastighetsbolaget vill bygga 36 radhus i Innervik, på tomten där Miris handelsträdgård tidigare var. Planerna har kommit ganska långt. Gretabo har tagit fram skisser, pratat med invånarna och lämnat in en planansökan hos Skellefteå kommun.

– Vi tycker att det är ett jättevackert område där man kan bygga fina radhus för familjer, säger Jonas Ryberg, vd på Gretabo.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och för andra, mindre projekt hade det kanske räckt med ett bygglov, men här krävs planläggning. Därav ansökan. När den lämnas in görs en första bedömning om platsen är lämplig att bebygga eller inte.

– Ska det flytta in barnfamiljer? Behöver vi ordna med skolskjuts och annan service, och hur ser det ut med VA? Det är många saker som vi måste ta i beaktande, säger Therese Kreisel, planchef vid Skellefteå kommun.

Therese Kreisel, verksamhetschef för Plan vid Skellefteå kommun. Foto: Paulina Holmgren

Och här tar det stopp för Gretabo. Dels för att bostadssatsningen är så stor.

– För att initiera planering av så pass många bostäder skulle vi nog vilja göra en satsning på hela området och inte bara den här fastigheten, se över helheten för att nyttja resurserna på bästa bäst, säger Therese Kreisel.

”Är för långt bort”

Storleken på projektet är en del. En annan är VA-lösningen, tomten i Innervik ingår inte i Skellefteå kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp vilket ställer till det ytterligare.

– De säger att närmaste anslutning är för långt bort. Det är den bedömning man har gjort och jag har all respekt för det, säger Jonas Ryberg.

Annons

Samtidigt har boende i Stackgrönnan kommunalt vatten, tre kilometer bort.

Kan det ändå vara för långt?

– Ja, tre kilometer är jättelångt för en avloppsledning, säger Klas Lundgren, verksamhetschef för VA vid Skellefteå kommun.

– Säg att vi bygger en enkel vattenledning som fem kilometer lång, och markförutsättningarna är bra, så kostar det ändå 50 miljoner. Tre kilometer blir också väldigt dyrt även när det är enkla förhållanden, förklarar han.

Gretabos områdesplanering i Innervik. Klicka på bilden för att göra den större. Illustration: BAU

Får hitta annan plats

På planavdelningen blir den samlade bedömningen därför nej, med dagens förutsättningar anses platsen inte lämplig. I alla fall inte för 36 radhus.

– Vi vill och måste hjälpa Skellefteå att växa, men det är också viktigt att Skellefteå växer där Skellefteå kan växa, och på ett bra sätt. Det är där vi lägger resurserna, säger Therese Kreisel.

– Vi jobbar med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen 3.0 just nu och under året ska planeringen förhoppningsvis leverera en bra bit över de 1 500 bostäder som finns i antagna detaljplaner. Det är det vi siktar på, berättar hon.

Annons

För Gretabo innebär beskedet att planerna går i stöpet, men de hoppas hitta annan mark att bygga på.

– Vi vill gärna bygga bostäder i Skellefteå och söker hela tiden, men det är inte lätt att hitta, säger Jonas Ryberg.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons