Annons
Foto: Pixabay

Politiker ställer sig bakom förslag om ny vattentaxa: ”Jobbigt beslut”

NYHETER Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ett förslag om ändrade avgifter för vatten och avlopp. De nya taxorna börjar gälla från årsskiftet, om kommunfullmäktige går på samma linje.

Annons

Skellefteå kommun tycker att det behövs en höjning nu. De kommande åren ska det göras stora investeringar, gamla VA-ledningar ska bytas och nya ledningar dras, så ett justerat prisförslag har tagits fram.

Förslaget utgår ifrån ett basförslag av branschorganisationen Svenskt vatten.

Dyrare förbrukning

Det som föreslås är en generell prishöjning på 16 procent. För en normalvilla, med en förbrukning på cirka 150 kubikmeter vatten per år, motsvarar detta en ökning med 80 kronor i månaden, eller 960 kronor per år.

Annons

– Det var ett jobbigt beslut men det behövdes för att klara budget och för att VA-verksamheten ska kunna bära sina egna kostnader och inte ta in skattemedel, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– En avgiftshöjning är det enda alternativet och det som i stort sett hela Sverige står inför, fortsätter hon i ett pressmeddelande.

Billigare för vissa

För små bostäder, max 30 kvadratmeter stora, föreslås samtidigt att grundavgiften sänks med 50 procent. Det kan vara små lägenheter, campingstugor, attefallshus eller andra mindre bostadsmoduler.

Annons

Resonemanget är att dessa inte drar lika stor nytta av VA-tjänsterna som andra.

Höjd anläggningskostnad

Skellefteå kommuns avgifter för att dra ledningar till ett nybygge har legat på samma nivåer sedan -99, så förslaget omfattar en höjning även av dem.

I dag tar Skellefteå kommun 95 000 kronor för anslutning till en normalvilla med tomt på cirka 800 kvadrat. Det skulle höjas till 142 039 kronor. Kommunen påpekar att det fortfarande är lägre än motsvarande avgift i Umeå och Luleå kommuner.

Kommunfullmäktige ska ta ett slutgiltigt beslut om det här. Om prisförslaget klubbas kommer taxorna att införas från den 1 januari.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons