Annons
Det bekymrar Tony Söderlund att kräftpesten kunnat sprida sig hit. Foto: Jonas Nilsson

Därför är smittan så allvarlig: ”Har slagit ut hela beståndet i området”

NYHETER Kräftpesten har nått Skellefteälven och slagit ut flodkräftan i det smittade området. Om den någonsin ska kunna komma tillbaka är det viktigt att alla tar sitt ansvar, understryker fiskekonsulent Tony Söderlund.

Annons

Han söker med blicken i vattenbrynet, men hittar inga kräftor. Bara en ensam klo mellan två stenar. När den höga dödligheten uppmärksammades hittade de många, berättar Tony Söderlund, men de döda kräftorna blir snabbt uppätna. När vi träffas har ett dygn passerat sedan SVA bekräftade kräftpest i älven.

– Om det är av okunnighet eller dumhet, att man sprider pesten hit… den har slagit ut hela flodkräftbeståndet i området på nolltid. Smittan har kommit in under våren och de dör nästan omedelbart.

Flodkräftan är rödlistad och finns bara kvar i norra Sverige, på grund av kräftpest. I söder har den konkurrerats ut av den inplanterade signalkräftan, som bär på smittan men inte dör av den. I Skellefteälven har flodkräftan dessutom varit ovanligt väletablerad.

– Om någon har satt in signalkräfta här är det katastrof, säger Tony.

Annons

Är det så ni tror att kräftpesten har tagit sig hit?

– Sannolikt. Vi vet inte säkert, men det kan vara så. Eller så har pestsmittat vatten tagit sig hit med en båt. Man kan också ha använt burar som haft smittade kräftdelar kvar i sig.

Åtgärderna som görs

Tony säger att alla kräftor som skickats på analys har varit smittade. När vi träffas, fredagen den 3 juni, har kräftpest konstaterats från Krångfors och nedåt, genom Klutmark och Skellefteå ned till kusten. För att kunna avgränsa smittområdet kontrolleras nu spridningen uppströms.

– Vi har kontakt med föreningarna uppför älvarna. Vi tar hjälp av dem att titta i sina vatten, och se om de hittar levande eller döda kräftor. De nya som hittas skickar vi på analys.

Nu är det viktigt att inte sprida pesten vidare, betonar Tony Söderlund. Foto: Jonas Nilsson

När området avgränsats kommer länsstyrelsen kunna förklara det som pestsmittat och införa förbud därefter, med stöd i lag. Nästa steg blir att sätta in åtgärder. Tony tror att de kommer måsta göra provfisken.

– Om det inte finns några levande kräftor kvar i området kommer sjukdomen att dö ut av sig själv. Om det visar sig finnas signalkräfta i älven måste vi försöka fiska bort den. Det är där utmaningen ligger, men man har sett att signalkräftan inte klarar sig så bra här uppe.

Klara direktiv redan nu

Länsstyrelsen har redan infört skarpa rekommendationer för att begränsa spridningen. Inga kräftor får fångas i smittade området. Man får inte heller köpa, sälja eller transportera okokta kräftor, eller använda betesfisk i något annat vatten än där fisken har fångats.

Annons

Fiskeredskap, båtar och annat som använts i ett kräftpestsmittat område får inte heller transporteras till någon annan sjö eller annat vattendrag i området, eller föras ut ur området utan att desinfekteras.

Tony betonar det egna ansvaret här. Parallellt med allt det andra jobbar de med information, på olika sätt och olika språk, för att nå ut till så många som möjligt.

– Om alla tar sitt ansvar kan vi förhoppningsvis friskförklara älven och återplantera flodkräftan igen.

Det går inte att rädda någonting av det nuvarande beståndet?

– Inom det smittade området är flodkräftan död, säger Tony Söderlund.

Artikeln är en del av Megafonen 9/6 – 2022. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons