Annons

Fick fel strålbehandling efter slarv med identifikation – anmält till Ivo

NYHETER Ett misstag ledde till att en patient fick fel strålbehandling. Hen löpte därmed risk för allvarlig vårdskada. Nu har händelsen anmälts enligt lex Maria.

Annons

Den cancersjuka patienten kom till sjukhus för strålbehandling, men enligt Region Västerbotten gjordes ingen tydlig identitetskontroll i behandlingsrummet. Personen förväxlades då med en annan patient med samma sjukdom, och behandlas enligt fel strålplan.

När misstaget upptäcktes beslutade de ändå att slutföra behandlingen, då patienterna hade en så liknande plan. I detta fall bedömdes det inte föreligga någon risk för komplikationer eller försämrad effekt av strålbehandlingen.

Felet kunde dock ha orsakat en allvarlig vårdskada, enligt regionen, som därför anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Region Västerbotten har också själv utrett det inträffade och jobbar för att minska risken för upprepning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons