Annons
Foto: Arkivbild

Efter stora insatsen på Northvolts fabriksområde: Flera anmälningar, sanktionsavgifter och fall av nära exploatering – polisen summerar

NYHETER I går genomförde polisen och flera andra myndigheter en stor inspektion på batterifabriksområdet – detta är resultatet.

Annons

Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten samarbetade under gårdagens inspektion, som riktades mot byggföretag som arbetar på området.

Polisen kontrollerade 49 arbetstagare totalt. Det resulterade i 14 fall där personens tillstånd att arbeta i Sverige, och därmed även vistas här, ifrågasattes. Polisen gjorde 14 efterföljande inre utlänningskontroller som ledde till 12 avvisningsbeslut, varav 3 personer togs i förvar. Nu ska anmälningar om brott mot utlänningslagen upprättas.

Annons

Arbetsmiljöverket kontrollerade 6 företag, och upptäckte fallrisker och misstänkta brott mot arbetstidsreglerna. De träffade även utländska arbetstagare som inte var anmälda i utstationeringsregistret. De fann dessutom ohygieniska toalettutrymmen. Detta medför krav på åtgärder och i 2 av fallen tillkommer även en sanktionsavgift.

• Skatteverket kontrollerade personalliggaren på byggarbetsplatsen och upptäckte att vissa personer var verksamma fastän de inte var registrerade för arbetspasset. Detta resulterar nu i kontrollavgifter för de aktuella företagen, i fyra- och femsiffriga belopp.

Annons

• Jämställdhetsmyndigheten har kommit i kontakt med personer där gränsen för vad som skulle kunna definieras som exploatering ligger nära, med polisens ord. Detta är arbetstagare som kommit till Sverige i tron om att arbetsgivare ordnat det formella.

– De drabbas nu av förlorad inkomst samt kostnad för hemresa. Risk finns att de åker hem fattigare än när de kom till Skellefteå, konstaterar polisen i sammanfattningen.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons