Annons
Baserat på pressmeddelande
Flygande taxifordon på Skellefteå Airport i framtiden? Foto: Pressbild

Vill flyga mellan Skellefteå Airport och Northvolts fabrik: ”Ett oerhört intressant transportmedel”

NYHETER Skellefteå Airports ansökan om att ta fram en teststräcka mellan Skellefteå Airport och Northvolt Ett för eldrivna och vertikalstartande flygfarkoster har beviljats. Det skriver Skellefteå Airport i ett pressmeddelande.

Annons

Projektet kommer att utreda och planera för infrastruktur, luftrumsfrågor, tillstånd, marknadsfrågor samt ur forskningsperspektiv undersöka den elmiljö som utökad användning av elektrifierade luftfarkoster ger på flygplatsen.

Därmed skapas förutsättningar för en av de allra första teststräckorna i Norden vilket ska bidra till att korta tiden fram till kommersiell trafik med eVTOL i Västerbotten och Sverige.

– Det pågår hundratals industriella projekt runt om i världen som handlar om att utveckla eVTOL-farkoster. Med låga driftskostnader och ett begränsat behov av infrastruktur på marken är det här ett oerhört intressant transportmedel för framtidens regionala resor i glest befolkade områden, säger Skellefteå Airports VD Robert Lindberg och fortsätter:

Annons

– Dessutom ser vi det här som en hållbar, bekväm och tidsbesparande transportlösning till och från flygplatsen inom bara några år. Det här är det första nödvändiga steget för att så snabbt som möjligt få igång kommersiell trafik.

Genom Skellefteå Airports proaktiva arbete med bland annat installation av Sveriges kraftfullaste elförsörjning för elektrifierad luftfart skapas möjligheter att snabbt få upp fordon i luften, både för test och utveckling samt för kommersiell trafik.

Annons

I projektet med teststräckan medverkar förutom Skellefteå Airport även Skellefteå Kraft, Luleå Tekniska Universitet, Northvolt, Jonair och ACR.

– Vi har fått ihop en bred konstellation som kommer att kunna bidra med olika kunskaper och infallsvinklar. När vi är klara är målet att utvecklare av eVTOL-farkoster ska kunna nyttja sträckan. Att kunna testa och utveckla i kallt klimat och mörker är en förutsättning för att få farkosterna certifierade. Detta tillsammans med den kunskap kring elektrifiering som finns i regionen skapar unika förutsättningar, säger Robert Lindberg.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå Airport
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons