Annons

Månaders väntan på undersökning: Cancer upptäcktes sent och spreds

NYHETER En patient fick vänta fem månader på att undersökas. Cancern som upptäcktes spred sig och bildade dottertumörer. Nu har Region Västerbotten anmält den fördröjda diagnosen till Ivo.

Annons

Personen hade sjunkande blodvärde och järnbrist, vilket kan tyda på cancer, och hen remitterades därför för koloskopi och gastroskopi. Undersökningen försenades dock rejält. Det berodde på brist på vårdplatser och personal, enligt Region Västerbotten.

Fem månader passerade innan undersökningen, då cancer upptäcktes i tjocktarmen. Under tiden ska ingen ha följt upp patientens mående. Vid operationen upptäcktes sedan att cancern spritt sig till bukhinnan och att metastaser bildats i lymfkörtlarna.

Det är oklart hur patientens tillstånd är i dag. Den försenade diagnosen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, för granskning enligt lex Maria. Regionen har även själv utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning.

Annons
Annons
Annons
Annons