Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Arkivbild / Skellefteå kommun

Stundande omvandling i centrum – Kanalgatan kommer att stängas av

NYHETER Nu ska Kanalgatan förändras. I maj påbörjas arbetet söder om kulturhuset, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Kanalgatans körbanor ska förläggas i söder mot torget, i båda körriktningarna, och en cykelbana som knyts samman med Stationsgatan ska anläggas norr om körbanorna.

– Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger projektledare Johanna Granlund.

Norra delen av Kanalgatan ska alltså även bli en plats för umgänge. Den sträckan ska bli uppvärmd, med undantag för en liten yta som ger möjlighet till vinteraktiviteter på vintern. Kommunen utlovar även väderskyddade cykelparkeringar med bra belysning.

Annons

– I hela centrum prioriterar vi oskyddade trafikanter, dvs personer som rör sig till fots och fokus ligger på tillgänglighet och trygghet, fortsätter Johanna i pressmeddelandet.

Kommunen skriver att de har velat anlita en extern entreprenör, men att inga anbud kommit in. Arbetet kommer därför att göras via ramavtal och till viss del i egen regi.

Avstängning under tre veckor

Kanalgatan kommer att vara stängd mellan vecka 19 och vecka 21, för att möjliggöra en säker arbetsplats och för att arbetet ska kunna genomföras på kortas möjligast tid.

Annons

Markarbeten kommer pågå under hela 2021 och fram till sommaren 2022. På grund av den snäva tidsplanen prioriteras att färdigställa körbanor och flytta över trafiken. Till invigningen ska entréerna vara tillgängliga, men markarbetet framför kulturhuset kommer kvarstå. Sista etappen, ombyggnad av Trädgårdsgatan, planeras till 2022.

Omvandlingen beräknas till 81 miljoner, varav 17 miljoner beviljats i tidigare beslut. Projektet finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för infrastruktur.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons