Annons
Foto: Pixabay / SMHI

SMHI byter varningssystem: Blir mer konsekvensbaserat • Färger ska användas – så här funkar det

NYHETER Den 14 april byter SMHI varningssystem. Varningar kommer inte längre att utfärdas efter klass, utan färg. Dessutom ändras innebörden av respektive varning, anpassat efter region.

Annons

I nuläget utfärdar SMHI vädervarningar i klasserna 1-3, en stigande skala efter fasta värden. Till exempel innebär klass 3-varningen för stora snömängder, som vi fick erfara härom veckan, att det väntas 35 millimeter eller mer (i smält form) inom 12 timmar. Plus trafikproblem, med mera. Samma kriterier gäller oavsett var man är.

Men konsekvenserna av 1-2 decimeter snö kan se väldigt olika ut i Norrland jämfört med i Stockholm eller andra städer. Därför ändrar SMHI:s sitt varningssystem. Det blir mer konsekvensbaserat och anpassat efter förutsättningar inom respektive region.

Från och med den 14 april kommer en varning att klassas som gul, orange eller röd. Röd är den allvarligaste. Genom varningarna signalerar SMHI bedömda konsekvenser för samhället och risker för allmänheten, samt informerar om hur man bör tänka.

Annons

”Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig”, skriver SMHI.

Vad betyder de nya varningarna?

Gul varning – konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten:

Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.

Vad ska du göra?

Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.

Vad ska offentlig verksamhet göra?

Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.

Annons

Orange varning – allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten:

Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.

Vad ska du göra?

Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Vad ska offentlig verksamhet göra?

Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling.

Annons

Röd varning – mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten:

Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade..

Vad ska du göra?

Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Vad ska offentlig verksamhet göra?

Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför kommande väderutveckling.

Källa: SMHI

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons