Annons
Pressbild: Transportstyrelsen

Nya regler och krav kring drönare – inför drönarkort och operatörs-ID

NYHETER Nu börjar nya regler för drönare att gälla i hela EU. I Sverige införs bland annat ett krav på drönarkort den 10 januari.

Annons

Enligt Transportstyrelsen har de nya EU-reglerna tagits fram med anledning av en förväntad ökning av drönare i luftrummet. Myndigheten tror även att tydligare regler kommer att öka acceptansen och förtroendet för drönare i många områden.

Numera går det att ta drönarkort och registrera sig som operatör. Mer om det finns här. Det går att flyga med sin drönare utan drönarkortet fram till den 10 januari.

Samma datum blir det krav på att följa alla andra regler som EU har beslutat om.

– Att ta drönarkort och registrera sig som drönaranvändare tar inte lång tid eftersom hela processen är digital, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg vid Transportstyrelsen.

Annons

– Sverige och Transportstyrelsen har haft stort fokus på att erbjuda smidiga digitala lösningar, som drönarguiden, men också möjlighet att alla prov för drönarkort ska genomföras online och inte fysiskt i klassrum, fortsätter han i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten ligger EU-reglerna relativt nära Sveriges nuvarande lagstiftning, men nu kommer drönare att få olika indelning beroende på risknivå för flygningen – ”öppen”, ”specifik” och ”certifierad” kategori. Även detta gäller från den 10 januari.

Annons

Drönarflygning fortsätter ha tre grundregler: Att inte flyga utom synhåll, att normalt inte flyga högre än 120 meter samt att inte flyga på ett sätt som är farligt för andra.

De största förändringarna i reglerna

  • Fjärrpiloter i den öppna kategorin måste genomgå utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare. Drönarkortet gäller i 5 år. Provet tar cirka 40 minuter att genomföra och vid godkänt resultat tilldelas man drönarkortet direkt.
  • För drönare upp till 25 kilo krävs inga särskilda tillstånd från Transportstyrelsen utöver drönarkort och registrering, så länge man följder de tre grundreglerna vid drönarflygning: flyga inom synhåll, max 120 meter över marken och på ett sätt som inte utgör fara för andra. Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • Om man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor utan deras tillåtelse, eller över folksamling måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Det har även gällt innan. Detta gäller även drönare över 25 kilo, högre riskflygning och tyngre drönare omfattas av ytterligare krav. Tillståndskrävande flygningar delas in i den specifika eller certifierade kategorin, beroende på risk för utomstående. Sådana flygningar kräver andra typer av bevis än drönarkort, beroende på kategori.
  • Registrering av drönaroperatörer för nästan alla drönare, ett så kallat operatörs-ID. En drönare ska kunna identifieras på avstånd med operatörs-ID. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Identifiering sker med hjälp av märkning. Nya drönare ska programmeras med operatörs-ID.

Källa: Transportstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons