Annons

Nya direktiv: Även yngre elever ska stanna hemma vid smitta i familjen

NYHETER Symptomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen är smittad av covid-19, på samma sätt som äldre elever. De tillkännager Folkhälsomyndigheten i dag.

Annons

Rekommendation att stanna hemma om någon i familjen bekräftas smittad av covid-19 gäller äldre elever sedan tidigare. Nu omfattas alltså även yngre elever av detta.

På tisdagen meddelar Folkhälsomyndigheten att direktiven ändras för att för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Åtgärden bedöms inte få någon avgörande effekt på smittspridningen i samhället.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan, säger avdelningschef Britta Björkholm.

– Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet.

Annons

Myndighetens bedömning om barns låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen, är oförändrad. Personal inom för- och grundskola ska inte heller löpa större risk att smittas än andra yrkesgrupper.

Viktigt att vara uppmärksam

Folkhälsomyndigheten tror att dagens förändring, som innebär att friska barn hålls hemma om någon i familjen har covid-19, kommer att fungera bra för många barn.

Samtidigt kan förändringen medföra att barn tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolan ger. Myndigheten skriver att det är viktigt att vara uppmärksam på vilka konsekvenser åtgärden får – och att arbeta för att minimera negativ påverkan.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons