Annons
Foto: Pixabay

Vård- och omsorg i ansträngt läge: Kommunen tvingas prioritera bort insatser för att säkra liv och hälsa

NYHETER Till följd av den ökade spridningen av covid-19 måste prioriteringar nu göras i den kommunala vård och omsorgen. Det innebär att vissa insatser flyttas fram eller tas bort under en tid.

Annons

Prioriteringar görs för att säkra liv och hälsa hos äldre patienter och sköra invånare.

Dessa verksamheter är påverkade och befinner sig i gult läge (på skalan grönt, gult, rött): kommunens hälso- och sjukvård, vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst.

I första hand måste basala omvårdnadsinsatser säkerställas, meddelar Skellefteå kommun. Med det menas omvårdnad, mat och medicin. Vissa serviceinsatser ska nu flyttas fram, eller helt prioriteras bort, under perioden som gult läge gäller.

Ett brev med information är på väg till invånare med hemtjänst och deras anhöriga. Hemtjänst kommer även att ha en dialog med de hemtjänsttagare och/eller anhöriga som berörs, för att prata om vilka insatser som måste ställas in eller förändras.

Annons

Skellefteå kommun: Varför gå upp i gult läge?

Kommunen förklarar orsaken till det gula läget på sin hemsida. Två tunga skäl gör att Vård och omsorg måste prioritera bort de insatser som inte är basala sjukvårds- och omvårdnadsbehov.

  • Vård och omsorg är i en situation där resurserna blir mer och mer ansträngda. Den utbredda smittspridningen i samhället har medfört att flera individer som får vård, omsorg och stöd av kommunen är smittade, samtidigt som frånvaron av personal är högre än normalt. För att säkerställa nödvändiga omvårdnadsinsatser måste annat prioriteras bort. Fokus måste ligga på att ge trygg och säker vård och omsorg till dem.
  • För att förhindra vidare smittspridning behöver Vård och omsorg, så långt det är möjligt, begränsa den fysiska kontakten mellan människor. Att begränsa antalet medarbetare som kommer i kontakt med samma individ är en viktig åtgärd. Att i mindre utsträckning låta personal gå mellan olika arbetsplatser är en annan. Men detta innebär samtidigt att verksamheterna blir mer sårbara vid frånvaro, vilket ytterligare ökar behovet av att prioritera arbetsinsatserna. Men smittan måste hejdas. I det här läget handlar arbetet ännu tydligare än vanligt om att rädda liv.

Källa: Skellefteå kommun

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons