Annons
Foto: Jan Alfredsson / Region Västerbotten

Drabbades av allvarlig vårdskada – hake glömdes kvar vid operation

NYHETER Ett misstag i länets vård har anmälts enligt lex Maria.

Annons

Misstaget skedde i samband med att en patient i länet genomgick en bukoperation.

Enligt Region Västerbotten ska ett personalbyte under operationen ha lett till att en del av ett instrument, en hake, missades vid inräkningen. Personalen upptäckte att haken saknades när instrumenten sedan steriliserades – ändå vidtogs ingen åtgärd.

Det bedömdes osannolikt att haken skulle ha lämnats kvar vid operationen, men det var just det som hade skett. Patienten fick en infektion och drabbades av smärtor.

Så småningom röntgades patienten. En vecka efter den första operationen gjordes ett nytt ingrepp och haken plockades ut. Vårdskadan som patienten drabbades av bedöms som allvarlig och Region Västerbotten skriver att den kunde ha undvikits.

Regionen har utrett fallet och vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning. Ärendet har sedan anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons