Annons
Foto: Skellefteå kommun

Invånare vill ha nya gång- och cykelbanor, storskaliga växthus och gångbro över Byskeälven

NYHETER Politikerna i kommunstyrelsen arbetsutskott gillar flera idéer som olika invånare har lyft fram i Skellefteåförslag, men de anser inte att alla kan genomföras i kommunens regi.

Annons

Två kommuninvånare föreslår nya gång- och cykelvägar i varsitt Skellefteåförslag – en längs väg 95 mellan Skellefteå och Boliden samt en mellan Tjärn och Innervik.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tycker att det här är bra idéer, bland annat för att det anses finnas behov av säkrare gång- och cykelmöjligheter mellan orterna.

Arbetsutskottet föreslår därför att kommunstyrelsen ska besluta att önskemålen ska tas med i arbetet med den kommande länstransportplanen för Västerbotten.

Gångbro över Byskeälven

En annan invånare vill gärna se en enklare gångbro uppströms från Byske, i området kring Lundbäck och Fällan. Enligt personen skulle bron gynna många familjer i byarna runtomkring, möjliggöra motionsrundor och vara av stort värde under fiskesäsongen.

Annons

Arbetsutskottet tycker även att detta är en bra idé. Samtidigt påpekar politikerna att brobyggen är dyra och att det finns många andra önskemål om nya vägar och broar.

Andra projekt borde prioriteras, enligt arbetsutskottet, och en bro över Byskeälven anses inte vara aktuellt i nuläget. Kommunstyrelsen ska även säga sitt i frågan.

Bra grundidé bakom växthus

I ett annat Skellefteåförslag förespråkas storskaliga växthus. Fler blir klimatsmarta och då borde även möjligheterna till grönsaksodling bli bättre i kommunen, anser invånaren. Det skulle minska behovet av transporter och öka den lokala hållbarheten.

Annons

Arbetsutskottet tycker grundidén är bra. Förslaget ligger i tiden och följer dessutom målen om energieffektivisering och livsmedelsproduktion i närområdet. Det finns ett växande intresse för närodlat och växthus anses öka förutsättningarna för det.

Politikerna i arbetsutskottet tycker dock inte att kommunen ska sköta det här.

De förespråkar att idén ska marknadsföras hos näringslivet. Om privata byggherrar kan uppföra växthusanläggningar och sedan hyra ut platser anses det vara bättre.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons