Annons
Baserat på pressmeddelande
Det gamla kommunhuset i Byske. Pressbild: Jonas Westling

Contractor förvärvar gammalt kommunhus – vill bygga bostäder: ”Älvsläget är helt fantastiskt”

NÄRINGSLIV Contractor köper det gamla kommunhuset i Byske. Företaget vill bygga om det till bostäder. "Vi ser stor potential i fastigheten och vill tillföra fler lägenheter till bostadsmarknaden", säger Contractors vd Fredrik Andersson i ett pressmeddelande.

Annons

Contractors vd Fredrik Andersson tycker att Byske ligger på bra pendlingsavstånd och att hela kommunen behöver fortsätta utvecklas i ett växande Skellefteå.

Kommunhuset har stått oanvänt i många år och sedan 2012 ägs fastigheten av privata aktörer. Dessa har emellertid inte tagit vara på byggnadens möjligheter, anser Contractor, som skriver att huset mer eller mindre har fått stå och förfalla.

Företaget noterar att många Byskebor har reagerat på den övergivna tomtens negativa inverkan på närmiljön. Nu står det klart att Contractor köper fastigheten, för att genom ombyggnation ta tillvara på den befintliga stommen och fasaden.

Huset förtjänar ett bättre öde.

– Vi har förståelse för Byskebornas frustration och tycker att huset förtjänar ett bättre öde. Det har en bra stomme och tegelfasad, plus att älvsläget är helt fantastiskt. Tankearbetet är redan igång och vi har bokat in ett möte med en arkitekt för att ta våra idéer vidare, berättar vd Fredrik Andersson i pressmeddelandet.

Det gamla kommunhuset i Byske. Pressbild: Jonas Westling

Bostäder det primära målet

Exakt vad huset ska användas till är ännu inte bestämt, men enligt Contractor är det troligt att byggnaden ska göras om för att inrymma ett stort antal hyresrätter.

– Vårt primära mål är att det ska bli bostäder, eftersom det finns störst behov av det nu när Skellefteå ska växa. Men det skulle även passa bra för till exempel ett äldreboende eller varför inte ett hotell för alla laxfiskare, säger Fredrik Andersson.

Haft en bra dialog med kommunen.

Enligt detaljplanen får bara kommunal verksamhet bedrivas i fastigheten.

– Men vi har goda förhoppningar om att den ska kunna ändras ganska snabbt eftersom det ligger i allas intresse. Vi har haft en bra dialog med kommunen hittills och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog, berättar Fredrik Andersson.

Annons

Eventuellt uppsving för Byske

För Contractor är köpet av kommunhuset i Byske ytterligare ett led i företagets satsning på att bidra till Norrlands utveckling, där både nybyggnation och ombyggnader av förvärvade fastigheter ingår i företagets långsiktiga strategi.

– Norrland är vår hemmaplan och vi vill göra allt vi kan för att vår del av landet ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. Där är Byske ett bra exempel på en ort som med närheten till både Skellefteå och Piteå kan få ett uppsving, inte minst om de får en egen station utmed Norrbotniabanan vilket vi både tror och hoppas på, avslutar vd:n.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Contractor
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons