Annons
Ett problem är att alla inte följer verksamhetsutövarnas direktiv, förklarar Elisabeth Berggren. Foto: Pixabay

Läget med trängsel i Skellefteå – två veckor efter regeländringen

NYHETER Den senaste tidens tillsyn på serveringsställen har inte resulterat i något beslut om åtgärd från Skellefteå kommun. Det betyder inte att trängsel inte förekommer. "Vi återkommer hela tiden till individen", säger avdelningschef Elisabeth Berggren.

Annons

Skellefteå kommun har det fullständiga tillsynsansvaret sedan två veckor tillbaka.

Även tidigare har kommunens miljöinspektörer fört dialog med verksamhetsutövarna och genomfört inspektioner, men förut kunde kommunen inte besluta om åtgärder.

Tidigare var det upp till smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. Befogenheten flyttades till kommunen i enlighet med den tillfälliga lag som gäller fram till årsskiftet.

Den 7 juli ändrades sedan definitionen av tillåtna avstånd mellan sällskap.

Hur går det med  kommunens tillsynsarbete i dag?

– Vi får en del rapporter om att det är trångt på olika ställen. Det blev en skillnad när det gick från att vara ”en armslängds avstånd” till ”minst en meters avstånd” mellan sällskap, säger Elisabeth Berggren, verksamhetschef för miljö, hälsa och livsmedel.

– Restaurangägare har behövt lite tid att göra om. Nu tror vi att de flesta har gjort det.

Annons

Miljöinspektörerna har gjort och fortsätter göra många besök på serveringsställena. Än så länge har inget resulterat i ett formellt beslut om åtgärd från kommunens sida.

– Vi kommer överens om saker som behövs göras i dialog med verksamhetsutövarna. Om vi informerar och ser att de ändrar så behöver vi inte fatta ett beslut om åtgärd.

Återkommer till individen

Ett problem är att alla inte följer verksamhetsutövarnas direktiv, förklarar Elisabeth Berggren. Det kan handla om trängsel i köer eller att personer går runt och minglar, fastän de borde hålla sig till sina sällskap. Individen har ett ansvar här, påminner hon.

– Vi återkommer hela tiden till individen. Sedan kanske man också måste fundera om man ska begränsa antalet som får komma in. Det är det som kan bli följden.

Annons

Skellefteå kommun fortsätter ha en fortlöpande dialog med verksamhetsutövarna.

– Vi jobbar med det hela veckorna. Vi får in en del tips och klagomål, men det är ingen väldig mängd. Ibland är de relevanta och ibland inte, berättar Elisabeth Berggren.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons