Annons
Restaurangmiljön på bilden har ingenting med inspektionerna som omnämns i artikeln att göra. Foto: Pixabay

Trängsel konstaterat vid oanmälda inspektioner i Skellefteå: ”Här har individen ett stort ansvar”

NYHETER I helgen genomfördes oanmälda inspektioner hos flera verksamheter i Skellefteå – specifikt för att utvärdera trängseln.

Annons

Den 24 mars förkunnade Folkhälsomyndigheten att näringsverksamheter i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Bland annat ska besökare inte behöva trängas i köer eller vid bardiskar.

– Sedan föreskrifterna kom har kommunen haft uppdraget att bedriva tillsyn, säger Elisabeth Berggren, verksamhetschef för miljö, hälsa och livsmedel.

Även om brister uppmärksammas är det inte kommunen som beslutar om åtgärder.

– Det är bara smittskyddsläkaren vid Region Västerbotten som kan göra det. Vi har en löpande dialog med smittskyddsenheten, förklarar verksamhetschefen.

Annons

Regeringen har nyligen föreslagit att beslutanderätten ska flyttas över till kommunerna. Om lagen antas kommer den att gälla från den 1 juli fram till årsskiftet.

En välfungerande dialog

Det är miljöinspektörerna vid Skellefteå kommun som tillämpar tillsynen.

De senaste veckorna har de besökt ett stort antal näringsverksamheter i informativt syfte. De har både velat berätta om föreskrifterna och upprätta en bra dialog. Elisabeth Berggren berättar att de är nöjda med hur det fungerar.

– Överlag är medvetenheten om covid-19 och risken för smittspridning hög.

Annons

De har även utrett de få klagomål som har kommit in, exempelvis om trängsel.

Vilka typer av verksamheter besöker ni?

– Vi bedriver bara tillsyn av livsmedelsverksamheter. Just nu är det bara de som omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, förklarar Elisabeth Berggren.

Understryker individens ansvar

I helgen genomfördes oanmälda inspektionerna hos ett tiotal verksamheter i Skellefteå. Under de senare timmarna konstaterades trängsel hos tre-fyra av dem.

– Föreskrifterna är skrivna så att personer inom ett sällskap inte behöver hålla en armslängds avstånd till varandra – men det ska gå att skilja på sällskapen. Problemet är att dessa sällskap kan smälta ihop med varandra, säger Elisabeth Berggren.

Annons

Till exempel i en krogmiljö?

– Ja precis. Vi träffade ett antal verksamhetsutövare och många vill göra rätt, men det kan vara svårt. Det är viktigt att komma ihåg att individen har ett stort ansvar för att bidra till att trängsel inte uppstår, betonar hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons