Annons
Patrik Nilsson, säkerhetschef vid Skellefteå kommun. Foto: Arkivbild

Arbetet under pandemin utvärderat bland kommunens medarbetare: ”Glädjande”

NYHETER En enkätundersökning har gjorts bland Skellefteå kommuns medarbetare. Närmare 80 procent av deltagarna uppges ha förtroende för kommunens hantering av coronapandemin.

Annons

Syftet med enkäten har varit att identifiera förbättringsområden i kommunens hantering. I ett pressmeddelande säger Patrik Nilsson, säkerhetschef vid Skellefteå kommun, att pandemin har medfört stora utmaningar för många medarbetare.

– Därför är det glädjande att majoriteten upplever att hanteringen skötts bra och att de nya rutiner som genomförts fungerat, fortsätter han.

622 medarbetare har svarat. För att resultatet ska vara tillförlitligt krävs minst 320 svarande eller 4 procent av Skellefteå kommuns ungefär 8000 medarbetare.

Arbetsuppgifter och rutiner

Enligt kommunen har en majoritet svarat att de har kunnat utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, medan 13 procent har svarat att de inte kunnat det.

Annons

Skälen till detta uppges främst ha varit en oro för att bli smittad, eller att ordinarie arbetsuppgifter har varit nedprioriterade som en följd av pandemin.

89 procent har svarat att det har införts nya rutiner med anledning av pandemin. Av dessa ska 80 procent ha upplevt rutinerna som tydliga och möjliga att följa.

Några förbättringsområden

54 procent av enkätdeltagarna tycker att de har fått tillräcklig information om nya förhållningsregler på arbetsplatsen. Enligt kommunen anser även de flesta att de har fått tillräckligt med information om hur de ska utföra arbetet från närmaste chef. 96 procent ska veta var kommunens information om coronapandemin finns att hitta.

Samtidigt har cirka 20 procent svarat att instruktionerna har varit bristande, samt att de inte har kunnat göra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt – på grund av de nya rutinerna. En del har också upplevt en brist på tydlighet kring distansarbete.

Annons

– Vi ser att vi behöver göra en översyn av befintliga rutiner och se till så att den information som finns är aktuell, säger Patrik Nilsson i pressmeddelandet.

– Nu kommer en arbetsgrupp att ta fram en analys för varje förvaltning så att dessa kan jobba med de förbättringsområden som är aktuella för just dem.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons