Annons
"Många i organisationen har gjort ett fantastiskt jobb nu under pandemin", säger Patrik Nilsson.

Säkerhetschefen, krisstaben och arbetet under pandemin: ”Det här måste hanteras – så är det bara”

NYHETER Det har lättat upp lite för Patrik Nilsson, säkerhetschef vid kommunen, och krisstaben som koordinerar arbetet för att stävja smittspridningen: "Men vi ska fortfarande inte andas ut."

Annons

Det har hänt en del sedan Patrik Nilsson tillträdde som säkerhetschef i januari 2015.

Det var samma år som en huvudvattenledning brast i Skellefteå och Boliden blev uppmärksammat i riksmedia när nationella insatsstyrkan kom dit. Patrik har bland annat även varit med om att hot har riktats mot kommunanställda och politiker.

– Flyktingsituationen på hösten 2015 sticker nog ut mest från den tiden. Då var man ny på jobbet. Det var en stor händelse och det fanns mycket osäkerhet, på samma sätt som i dag med coronapandemin. Det är alltid svårt att hantera, säger han.

Som säkerhetschef har han det kommunövergripande ansvaret för samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar på nationell nivå.

Annons

– Det är ett väldigt roligt jobb. Det är mycket varierat och man får vara med när det händer saker. Det är särskilt kul när det nu händer så mycket i Skellefteå med ett kulturhus som byggs, Northvolts etablering och Norrbottniabanan som är på gång.

Lite av det dagliga arbetet

Jobbet handlar mycket om riskanalys, planering och samordning – före någonting händer, under tiden som någonting händer och efteråt. När en situation har hanterats är det viktigt att utvärdera och se vad som kan förbättras, anser Patrik.

I Patriks enhet ingår en annan person. De konsulteras i frågor som rör krisberedskap, totalförsvarsfrågor, förberedelser inför stora evenemang och mycket, mycket mer.

– Till vardags är det mycket samverkan med polisen och lasarettet till exempel, speciellt nu under coronan har vi väldigt mycket kontakt med Region Västerbotten.

Annons

Säkrar samhällsviktiga funktioner

Även om det var speciellt att jobba under flyktingsituationen kan det inte mäta sig med dagens situation. I dag har delar av Patriks vanliga arbetet lagts åt sidan.

– Man bygger upp en arbetsskuld på så sätt, men jag tror att det finns en förståelse för det. Det här måste hanteras, så är det bara, säger han.

En krisledningsstab aktiverades när WHO deklarerade att det var en pandemi.

Staben har en stabsledning, som består av kommunens ledningsgrupp och de kommunala bolagens vd:ar. Den leds av kommundirektören, som är krisledande chef. Den har även en operativ stab, där säkerhetschefen är stabschef, och som består av representanter från förvaltningarna och de kommunala bolagen.

Enligt Patrik är det experter som har plockats in från olika avdelningar.

– Den tydliga målbilden är att säkerställa uthållighet i de samhällsviktiga funktionerna och att nå ut med korrekt, sammanhållande information, säger han.

När det finns mycket osäkerhet oro och blir kommunikationen desto viktigare, anser Patrik Nilsson.

Om det värsta skulle hända, att pandemin blossade upp och nådde nya toppar, så finns beredskap för att aktivera en krisledningsnämnd och korta beslutsvägarna.

Viss lättnad – faran inte över

Krisstabens arbete ska hjälpa beslutsfattarna att ta välinformerade beslut i rätt tid.

– Mycket handlar om att följa statistik och titta på prognoser. Det kan till exempel vara att följa mängden tillgänglig skyddsutrustning, eller att följa sjukfrånvaron.

Staben följer hela tiden läget i omvärlden och andra delar av Sverige, stämmer av med Region Västerbotten och samordnar arbetet i de kommunala avdelningarna.

– Det är viktigt att vi inom länet och inom kommunkoncernen samverkar och samordnar. Om vi gör olika blir det snabbt en osäkerhet. Jag tycker att vi har lyckats ganska bra, många i organisationen har gjort ett fantastiskt jobb nu under pandemin. Nu har det lättat upp lite – men vi ska fortfarande inte andas ut, betonar Patrik.

Annons

Det är först nu på senare tid som säkerhetschefen och de andra krishanterarna i staben har haft tid att ta ett steg tillbaka och utvärdera arbetet som har gjorts hittills.

– Nu gör vi ett utvecklingsarbete för att säkerställa att vi jobbar rätt. Det är lätt att fastna i sin bubbla och fortsätta på samma spår, men om det är fel saker man gör så blir det tokigt. Min uppfattning är ändå att det har fungerat bra, säger Patrik Nilsson.

Fakta: Patrik Nilsson

Född: 1987, uppvuxen i Bureå.
Bor: Bostadsrätt i centrala Skellefteå.
Familj: Sambo, hund och två katter.
Gör på fritiden: Umgås med vänner, är mycket ute med hunden.
Favoritkäk: Gärna skaldjur eller fondue.
Favoritmusik: Bäst just nu är Rival Sons och Vanity Insanity.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons