Annons
Baserat på pressmeddelande
Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Anders Johansson, överläkare Vårdhygien, vid tisdagens presskonferens. Foto: Jan Alfredsson

Då tror Region Västerbotten att toppen kommer: ”Om vi håller i det här kan vi få en ganska utdragen kurva”

NYHETER Spridningen av covid-19 ökar som förväntat i länet, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

På onsdagsmorgonen hade regionen 299 bekräftade fall av covid-19.  20 personer kräver sjukhusvård varav 13 på intensivvårdsavdelning. 14 personer har avlidit i Västerbotten.

Det skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

– Vi har konstaterat smittade  personer på flera vård- och omsorgsboenden i länet. Det är i dagsläget åtta boenden i Västerbotten i sex olika kommuner. I de här fallen  samarbetar regionen med berörda kommuner och vidtar åtgärder för att hindra ytterligare smittspridning, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Utökar kapaciteten

Region Västerbotten fortsätter utöka kapaciteten att ta och analysera prover för covid-19 för att snabbt upptäcka om det blir en fortsatt spridning.

– Vi kommer dessutom att komplettera nuvarande provtagning med antikroppstester som ett verktyg vid enheter där det bekräftats positiva fall. Det är ett lokalt test som tagits fram av forskare på Umeå universitet som används av kommunerna och på våra sjukhus. Det är en del i att kunna planera framåt, säger Anders Johansson, överläkare vid Vårdhygien.

Annons

Region Västerbotten menar att alla kan bidra till att bromsa smittspridningen

– I pandemins spår förändras mångas liv. Vi kan inte umgås som tidigare, många går inte längre till sin arbetsplats och aktiviteter ställs in. Jag förstår att det är påfrestande och tufft att inte veta när det kan bli som vanligt igen. Men vi behöver hålla i Folkhälsomyndighetens råd. Alla kan göra val för att bidra till att bromsa smittspridningen, säger Gunilla Persson.

– Jag vill betona att dessa rekommendationer gäller alla, inte bara äldre eller de som tillhör en annan riskgrupp, fortsätter Gunilla Persson.

”Topp i början av juni”

Tillsammans med forskare från Umeå universitet tar Region Västerbotten fram nya prognoser för smittspridningen i Västerbotten.

– I framtagandet av nya prognoser använder vi siffror från landet och från länet. Scenariot bygger på att de som är äldre än 60 år har reducerat sina kontakter med 90 procent och dom som är 0–59 år träffar hälften så mycket folk, samt att dom sjuka stannar hemma, berättar Anders Johansson.

Annons

Enligt prognosen befinner sig regionen just nu i ett läge där smittspridningen fortfarande ökar.

– Men om vi håller i det här kan vi få en ganska utdragen kurva och förväntar oss en topp i början av juni. Det skulle innebära att antalet intensivvårdsplatser kommer att räcka till, berättar Anders Johansson.

Viktigt med distansering

Men för att kunna få en så platt kurva är det av största vikt att fortsätta med fysisk distansering.

– Den utveckling som vi ser i dag skulle snabbt kunna förändras om västerbottningarna slutar ta råden och rekommendationerna på allvar och börjat ledsna på den rådande situationen. Därför är det viktigt att vi alla fortsätter begränsa våra fysiska kontakter, och bidrar med det vi kan, säger Anders Johansson.

Det är också viktigt för att vården ska kunna hantera de smittade personer som kräver sjukhusvård.

– Vi lär oss hela tiden nytt om intensivvården, både via andra regioner som har mer smitta än oss men också lärdomar från de senaste veckorna här i Västerbotten. Vi ser att det finns tendenser till att vi erbjuder en kortare tid på intensivvårdsavdelning och respirator allt eftersom vi får ny kunskap om covid-19, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons