Annons

Skellefteå kommun vidtar åtgärder för att stötta näringslivet: ”Vill hjälpa till på alla sätt vi kan”

NÄRINGSLIV På onsdagsförmiddagen presenterade Skellefteå kommun nya åtgärder för att stötta företagare i kommunen.

Annons

Skellefteå kommun vill underlätta företagens vardag och minska belastning på likviditet. Detta genom att vidta åtgärder vid sidan av de nationella insatser som görs.

Kommunalråd Lorents Burman (S) tycker att det här är viktigt.

– I utmanande tider som dessa är det väldigt viktigt att vi värnar vårt lokala näringsliv. Givetvis är detta i huvudsak en fråga för staten och för företagen själva men vi vill givetvis också hjälpa till på alla sätt vi kan, säger han i ett pressmeddelande.

Vi vill givetvis också hjälpa till.

Bland annat ska företagare i kommunen ska ges anstånd för kommunala fakturor.

– Nytt förfallodatum för samtliga kommunala avgifter, exklusive hyror och arrenden, gällande juridiska personer har därför satts till 30 september 2020. Detta gäller dock inte fakturor från de kommunala bolagen, skriver kommunen.

Annons

Längre säsong för uteserveringar

Skellefteå kommun ändrar också sin målsättning kring betalning av leveransfakturor, från att betala inom 30 dagar till att betala inom 10 dagar.

– Det gäller fakturor inkomna före den 30 augusti 2020. Redan inkomna fakturor betalas på förfallodagen om inget annat önskas, skriver kommunen.

De vill även göra det möjligt för restauranger att öppna uteserveringar tidigare och hålla öppet längre på säsongen, förutsatt att polisen beviljar ansökan. Pris för markupplåtelse ska då vara samma som under ordinarie säsong.

Kommunens åtgärder för näringslivet

En del av dessa åtgärder har presenterats i ett tidigare skede.

  • Förlängd säsong för uteserveringar.
  • Anstånd för kommunala fakturor till 30/9 2020.
  • Skyndsam betalning av leverantörsfakturor – inom tio dagar för fakturor inkomna innan 30/8 2020. Företagare uppmanas att skicka e-fakturor för snabbare hantering.
  • Evenemang som beviljats stöd under 2020 får ersättning för upparbetade kostnader även om evenemanget inte genomförs.
  • Inga avbokningsavgifter för lokaler inom förvaltningen för kultur och fritid som avbokats till följd av coronaviruset.
  • Samhällsbyggnad gör en översyn av inkomna ärenden: verksamhetskritiska lov, tillstånd och anmälningsärenden prioriteras av kommunen för att snabbt ge svar. Företagare erbjuds också möjlighet att pausa eller dra tillbaka ett pågående ärende initierade av företaget utan att avgift behöver erläggas.
  • Tidpunkt för tillsyn som inte är kritisk sker i dialog med näringsidkaren med hänsyn till bransch och arbetsbelastning hos näringsidkaren. SKR bedömer att respektive myndighet kommer att gå ut med riktlinjer för tillsyn. Skellefteå kommun kommer att följa nationella riktlinjer.

Källa: Skellefteå kommun

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons