Annons
Sponsrad artikel
Andreas Westerberg, gruppledare för Liberalerna i Skellefteå, och Carin Hasslow, landstingspolitiker.

Liberalerna vill ge människorna plats: ”Större valfrihet för Skellefteås invånare”

ANNONS Skellefteå lasarett, äldreomsorg och skola. Det är tre av Liberalerna Skellefteås viktigaste frågor i det kommande valet. “Det är viktigt att människor får större valfrihet att själv välja hur de vill leva sina liv”, säger Andreas Westerberg.

Att det finns mycket som är bra med Skellefteå är de liberala politikerna Andreas Westerberg och Carin Hasslow överens om – men lika överens är de om att det finns omprioriteringar som borde göras.

– I både kommun och landsting har samma parti haft majoritet i över 40 år. Det tenderar till att saker fortsätter att göras på samma sätt som de alltid har gjorts – även om det finns nya metoder för att utveckla samhället. Skellefteå och Västerbottens läns landsting skulle må bra av ett maktskifte för att ta in nya idéer och visioner, säger Carin Hasslow (L).

En av grundfrågorna som ligger Liberalerna nära hjärtat är att införa mer valfrihet. Till exempel är det i Skellefteå förbjudet för andra aktörer än kommunen att bedriva hemtjänstverksamhet.

– Vi vill att det ska vara möjligt att välja vem som sköter din hemtjänst. Sund konkurrens vässar aktörernas utbud vilket bådar för en bättre service, säger Andreas Westerberg (L).

Finns det inte en risk att skattepengar blir till vinst hos vårdbolag då?

– De privata aktörerna kommer att ha samma krav på sig som kommunen, och samma peng att jobba med per vårdtagare. Om de sedan lyckas göra ett mer effektivt jobb så att bolaget går med vinst är det inget problem, utan snarare ett bevis på att kommunen ibland inte är den effektivaste organisationen.

Men går inte effektiviseringarna ut över vården?

– De har som sagt samma krav på sig, och om någon inte håller måttet kommer de att konkurreras ut. Om alla skulle välja kommunen skulle det inte göra oss något, men vi vill att valmöjligheter ska finnas. Att förbjuda konkurrens är inget vi står bakom.

SKELLEFTEÅ LASARETT
Som landstingspolitiker är Skellefteå lasarett en hjärtefråga för Carin Hasslow.

– Det är viktigt att det fortsätter att finnas ett akutsjukhus med bra kompetens i Skellefteå. Flytten av öron- näsa- hals-mottagningen till Umeå var ett steg i fel riktning och den vill vi ha tillbaka till Skellefteå, säger Carin som även pekar på behovet av speciella vårdplatser för människor i livets slutskede.

– Skellefteå bör ha ett eget hospice där svårt sjuka människor får vård i livets slutskede. I ett hospice är miljön mer hemlik, man får god omvårdnad och symtomlindring – och man ger ett stort stöd för hela familjen. Det är ett värdigare sätt att tillbringa sin sista tid i livet.

RESURSER TILL SKOLAN
En annan sak som Liberalerna vill satsa på är skolan. Enligt en undersökning av Lärarförbundet från 2017 hamnar Skellefteå på plats 204 av 290 kommuner när betyg jämförts i förhållande till elevernas förutsättningar.

– Det är för dåligt. Vi behöver tillföra mer resurser och införa mer lärarledd undervisning, säger Andreas som ser en fara i hur de nya skolorna i kommunen byggs.

– Där finns många öppna ytor och möjligheter till arbete i grupp vilket för vissa kan vara inspirerande, men för andra göra det svårt att koncentrera sig. Vi menar att de behövs lugn och ro, mycket lärarledd undervisning och absolut inga mobiler i klassrummet.

Totalt vill Liberalerna lägga minst 200 miljoner mer på skolorna än i dagsläget.

– Som det är nu så får skolorna i Skellefteå mindre pengar än genomsnittet i Sverige. De borde få minst lika mycket som på andra platser, säger Andreas.

Var ska pengarna till era satsningar tas ifrån?

– Vi har täckning för alla satsningar vi pratar om i de budgetförslag som vi lagt tillsammans med Allianspartierna i Skellefteå. Mycket pengar går att spara in på olika typer av effektiviseringar som att till exempel utlokalisera städningen av kommunens egna lokaler. Bara att låta en privat aktör städa skolorna skulle spara mycket pengar. En annan sak är att dra ner på EU-projekt där kommunen är med som finansiär.

Sammanfattningsvis vill Liberalerna att människorna – likt kommunens slogan om idéer – ska få ta plats på riktigt.

– Det finns för många begränsningar av valfriheten som hindrar kreativa människor att bidra till en ännu starkare utveckling i Skellefteå, säger
Andreas.

Megafonen Native


 

 

En röst på
Liberalerna
är en röst på…

– Minst 200 miljoner kronor extra för höjd kvalité på undervisningen i Skellefteås skolor.
– Mobilfria klassrum under lektionstid.
–Aktivt skolval för alla elever – nej till kommunal styrning av vilken skola du ska gå på.
– Minst två nya äldreboenden med totalt 120 lägenheter under kommande mandatperiod.
– Valfrihet inom hemtjänsten.
– Bättre mat för barn, elever och gamla.
– Bättre samarbete mellan kommun och landsting – ja till mellanvårdsboende och hospice.

Läs mer på www.skelleftea.liberalerna.se


Sponsrat inlägg: Hela denna sida är en annons från Liberalerna i Skellefteå.

Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på www.megafonen.nu/annons.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons