Annons
Baserat på pressmeddelande
Skellefteå lasarett. Foto: Klas Sjöberg / Region Västerbotten

Rivningsarbete på lasarettet går in i nästa fas – det här händer framåt

NYHETER Nu påbörjas den utvändiga rivningen av de gamla sjukhusbyggnaderna på Skellefteå lasarett, som ska ge plats åt en modern byggnad, meddelar Region Västerbotten.

Annons

Den invändiga rivningen av de gamla sjukhusbyggnaderna på lasarettet har pågått ett tag, men nu börjar arbetet synas utifrån. Med hjälp av en så kallad högrivare ska man genomföra den utvändiga rivningen av byggnaderna 102 och 103.

– Förr hade man en stor kula, men nu kommer högrivaren att tugga ner hela huset i stället. Rivningen kommer att pågå ända fram till sommaren, säger Fredrik Ahnorre, huvudprojektledare, i ett pressmeddelande.

Rivningen av de gamla vårdbyggnaderna är ett tydligt steg mot upprättandet av en ny vårdbyggnad. Det är den största fastighetsinvesteringen som Region Västerbotten gör de kommande åren.

– Det är självklart lite sorgligt att riva ett hus som varit så betydelsefullt och som många Skelleftebor har minnen ifrån, men det känns också fantastiskt att vi kommer vidare med att bygga vår nya vårdbyggnad, säger Camilla Andersson, områdeschef för närsjukvårdsområde Skellefteå.

Annons

Att minimera påverkan

Arbetet är tänkt medföra så lite störningar som möjligt för vårdverksamheterna och patienterna.

– Byggnaderna som rivs är helt frånkopplade från det befintliga sjukhuset och el, vatten och värme har dragits om. Så det ska inte behöva bli några oplanerade avbrott på grund av rivningen, säger Fredrik Ahnorre och fortsätter.

– Däremot kommer vi behöva stänga huvudentrén under vissa tider, men då kommer vi att märka upp och skylta för att det ska bli tydligt för besökarna vart man ska gå.

Annons

Lena Pettersson, lokalstrateg i Region Västerbotten, berättar att risk- och konsekvensanalyser har gjorts och att de kommer fortsätta göras regelbundet under projektets gång.

– Vi samarbetar nära vården och har bra kommunikation med verksamheter som kan bli påverkade. Det är A och O för att det ska fungera, säger hon.

Bygger för framtidens vård

Planeringen för hur den nya vårdbyggnaden ska utformas pågår för fullt, men klart är att man bygger en byggnad som ska klara framtidens behov av vård i Skellefteå.

– När vi bygger den nya vårdbyggnaden blir det generella och flexibla lokaler, det ska vara enkelt att ställa om och bygga om för framtiden, säger Lena Pettersson.

Annons

– Det är inte möjligt att bygga i samma takt som vårdens behov förändras, därför ska vi kunna nyttja lokalerna på olika sätt utan att behöva göra stora ombyggnationer. Vi behöver också ta höjd för att kunna nyttja ny teknik, som vi i dag inte vet precis hur den ser ut, fortsätter hon.

Under våren arbetar man tillsammans med verksamheterna för att fånga in behov och planera de framtida lokalerna. Beslut för att komma vidare i processen med den nya vårdbyggnaden tas på regionstyrelsens sammanträde den 9 april.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons