Annons
Baserat på pressmeddelande
En rendering av hur det nya parkeringshuset kan komma att se ut. Illustration: Arkitema

Nytt parkeringshus ska byggas vid lasarettet: “Innebär stora fördelar”

NYHETER Region Västerbotten planerar att bygga ett parkeringshus på lasarettsområdet i Skellefteå, något som ska lösa parkeringsfrågan för såväl besökare som personal i framtiden. Byggnaden ska stå klar under 2025.

Annons

När lasarettsområdet i Skellefteå byggs om och utvecklas kommer ungefär 80 procent av alla parkeringsplatser vid lasarettet att försvinna. Att järnvägsplanen för Norrbotniabanan nu vunnit laga kraft kommer också att minska antalet parkeringsplatser i korsningen Lasarettsvägen och väg 95.

– Ett parkeringshus skulle lösa parkeringsfrågan för både besökare och personal, säger Fredrik Ahnorre, projektledare för de nya vårdbyggnaderna i Skellefteå på Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Parkeringsytorna som finns i dag. Foto: Jonas Westling / Grafik: Daniel Marklund

Många fördelar

I dagsläget finns tre parkeringsytor för patienter och besökare på lasarettsområdet. Parkering 1 och Brännströmska parkeringen kommer under 2024/2025 att övertas av Trafikverket för att ge plats åt Norrbotniabanans sträckning. Kvar blir Parkering 2 där Region Västerbotten ska bygga det kommande parkeringshuset.

– Det skulle innebära stora fördelar för både besökare och personal för framtiden. Det skulle lösa parkeringssituationen under byggnationen av de nya sjukhusbyggnaderna och Norrbotniabanans intåg, säger Fredrik Ahnorre.

Annons

Kan utvecklas vidare

Det nya parkeringshuset kommer att rymma parkeringsplatser för såväl besökare och patienter samt sjukhusanställda. Förutom att uppta mindre markyta på lasarettsområdet kommer mindre snöskottning att krävas samtidigt som man skapar förutsättningar för att installera solceller på husets tak. Byggnaden kommer också att vara flexibel och kunna vidareutvecklas om parkeringsbehoven skulle öka ytterligare i framtiden.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons