Annons
Kommunen vill kunna bygg en- och flerbostadshus på tomten längre fram. foto: Skellefteå kommun

Efter beslut: Detaljplan för område tas fram – ska möjliggöra bostäder

NYHETER För att nya bostäder ska kunna byggas på Hedensbyn kommer en detaljplan för ett område att tas fram.

Annons

Området ligger mellan Risbergsgatan i söder och Torsgatan i norr, med ett befintligt bostadsområde till väster och Hendensbyns industriområde till öster.

Här vill Skellefteå kommun kunna bygga nya en- och flerbostadshus framöver. För att möjliggöra det ska en ny detaljplan tas fram, har bygg- och miljönämnden bestämt.

Annons
Det ska samtidigt utredas om fastigheten kan utökas enligt röd markering. Foto: Skellefteå kommun

Det blir samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att utföra det. Detaljplanen som tas fram är en så kallad prio 2-plan, vilket betyder att planarbetet behöver påbörjas inom senast ett år.

Under arbetet ska man samtidigt utreda möjligheten att utöka fastigheten enligt röd markering på kartan, över ett område täckt av skog i dag.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons