Annons
Kommunfullmäktige sammanträder i Forumsalen. Foto: Jonatan Stålhös/arkiv

Förslag om delade turer splittrade politiken – utslagsröst krävdes

NYHETER En motion från Sverigedemokraterna visade sig vara en riktig vattendelare på tisdagens kommunfullmäktige. Efter lång debatt avgjordes det först efter rösträkning, då det visade sig vara helt jämnt för och emot förslaget.

Annons

Sverigedemokraternas motion handlar om att i första hand utreda möjligheten att slopa eller göra delade turer frivilliga, eller i andra hand utreda möjligheterna att höja kompensationen för den personal som får de delade arbetspassen.

Till exempel genom lön även under arbetspassets ”håltimmar”.

– Många upplever delade turer som olägliga. Man upplever inte timmarna mellan passen som lediga eftersom man snart ska till arbete igen. Det blir som att man är på jobbet men inte får betalt, sa Markku Abrahamsson (SD) från talarstolen.

Markku Abrahamsson (SD) och Linda Strandberg (SD) var två av författarna bakom motionen. Foto: Jonatan Stålhös

Motionen i fråga hade tidigare tagits upp i kommunstyrelsen, som rekommenderade att kommunfullmäktige skulle avslå förslagen.

Vanligtvis brukar det som beslutas i kommunstyrelsen också följas i fullmäktige.

Men under dagarna som passerat sedan kommunstyrelsens sammanträde hade Moderaterna ändrat ståndpunkt, vilket plötsligt öppnade frågan.

Annons

– Självklart ska vi undvika delade turer i så stor utsträckning som möjligt, men vi ser också att det i den kommunala verksamheten kan vara svårt att uppnå det fullt ut. Då ska medarbetare ersättas för delade turer. Det är Moderaternas inställning här och vi ändrar oss därmed i relation till vad vi sa i kommunstyrelsen, säger Andreas Löwenhöök (M).

Andreas Löwenhöök och hans Moderaterna hade ändrat uppfattning i frågan. Foto: Jonatan Stålhös

Under debatten som följde var det tydligt att alla partier anser att delade turer är något icke önskvärt. Men i dagsläget behövs det ibland för att få ihop schemaraderna.

Majoriteten med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var emot förslaget av flera anledningar.

Bland annat för att delade turernas vara eller icke vara har utretts tidigare, men också för att höjd ersättning för de passen skulle riskera att drabba personer som har det sämre ställt ekonomiskt.

Jag tycker det är viktigt att lyssna på dem istället för att skjuta från höften och ta fram förslag som låter bra när man läser en rubrik i en tidning.

– Det riskerar en inlåsningseffekt och att personer med sämre ekonomiska förutsättningar, till exempel ensamstående föräldrar, tvingas välja sämre arbetsförhållanden för att man inte har råd, säger Weidan Gong (V).

Annons

Man har dessutom nyligen i samråd med facken beslutat om att höja OB-ersättningen, framför att ändra kompensationen för delade turer.

Detta eftersom facken ser att det gynnar fler med en högre OB, än att bara de som jobbar delade turer skulle få höjd ersättning.

– Jag tycker det är lite motsägelsefullt att det hela tiden sägs att vi ska lyssna på de fackliga organisationerna – samtidigt som man argumenterar emot dem. Jag tycker det är viktigt att lyssna på dem istället för att skjuta från höften och ta fram förslag som låter bra när man läser en rubrik i en tidning. Som politiker måste vi faktiskt förhålla oss till den verklighet som vi har – just nu är det att vi har problem med kompetensförsörjningen, säger Malin Berglund (S).

Debatten blev lång och avgjordes till slut i votering med rösträkning, där alla partier förutom S och V stödde SD:s motion. Resultatet blev 32-32, efter att en person avstod från att rösta.

Annamaria Hedlund (S), ordförande i kommunfullmäktige. Foto: Jonatan Stålhös

– Så, då har vi… hur gör vi då, sa fullmäktiges ordförande Annamaria Hedlund (S) med ett litet skratt när den oavgjorda siffran visade sig.

Svaret blev att hon som ordförande har utslagsröst och fick avgöra frågan.

– Då tänker jag att jag lägger min utslagsröst på kommunstyrelsens förslag – det var väl en högoddsare.

Därmed stoppades motionen med minsta möjliga marginal.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons