Annons
Sponsrad artikel
Den lokala närvaron är viktig för AFRY som har kontor i de flesta av Sveriges städer. På så sätt kan de kombinera styrkan av att vara ett globalt företag med att komma nära kunderna via sina många kontor i norra Sverige. På bilden syns Rebecka Furberg, Olivia Boström, Viktor Larsson och Stefan Anundi.

AFRY stort involverad i den gröna omställningen – växer och vill utöka ytterligare i Skellefteå

ANNONS I spåren av de industrisatsningar som görs i Skellefteå får konsultfirmor som AFRY allt mer att göra. Det har resulterat i nya lokaler, nyanställningar – och plats för fler. “Vi söker alltid efter fler kompetenta medarbetare”, säger Viktor Larsson, kontorschef.

Det var 2019 som svenska ÅF och finska Pöyry slogs samman, och så småningom samlades under varumärket AFRY. Tillsammans har de en anrik historia som sträcker sig hela vägen tillbaka till 1895 då Ångpanneföreningen, ÅF, bildades i Malmö.

Företaget har verksamhet i hela världen med över 19 000 anställda i 45 länder, varav 8 800 i Sverige. I Skellefteå finns AFRY sedan förra året i en central lokal på Trädgårdsgatan.

– Det blev ett modernt, helt nyrenoverat, öppet kontorslandskap och stora gemensamhetsutrymmen. Vi är jättenöjda, säger Viktor Larsson, kontorschef.

Totalt jobbar idag 37 personer på AFRY i Skellefteå efter att arkitekt- och teknikföretaget TM Konsult förvärvades 2022 – men det finns plats för fler.

– I princip alla våra sektioner söker folk, säger Viktor som även lyfter fram att AFRY idag är ensamma i Skellefteå om att erbjuda både teknikdicipliner och arkitektur under samma tak.

Fördelningen mellan kvinnor och män är näst intill 50/50 på AFRYs kontor i Skellefteå, vilket är ovanligt i konsultbranschen. “Jag trivs jättebra här. Det är högt i tak och hög fart”, säger Rebecka Furberg.

AFRY är som nämnt ett ingenjörs- och konsultföretag som har kompetens inom områden som arkitektur, energieffektivisering, miljö, vatten, projekt- och projekteringsledning, el, tele, automation, bygg och processindustri – för att bara nämna några.

– Till oss kommer företag för att få hjälp med olika ingenjörstjänster. Det kan vara allt från en förstudie om var och hur något borde byggas till effektiviseringar i befintliga byggnader. Inga projekt är för stora eller för små för oss, säger Viktor som säger att allt knyts ihop med ett gemensamt mål.

– Vi strävar hela tiden efter att bygga en mer hållbar värld, och göra alla lösningar på ett så hållbart sätt som möjligt.

”Högt i tak och hög fart”

En av dem som jobbar på AFRY i Skellefteå är Rebecka Furberg, sektionschef miljö. Hennes sektion arbetar med miljötillstånd och markundersökningar, men deltar även i forskningsprojekt där de undersöker ny efterbehandlingsteknik vid sanering av förorenad mark.

– Det är väldigt kul här. Det är högt i tak och hög fart, samtidigt som det är flexibelt och finns utrymme för att utforma sin tjänst lite som man vill, säger hon.

Det andas framtidstro här och det känns verkligen från alla håll att företaget vill växa.

Rebecka har jobbat på AFRY i fem år och trivs bra i det nya kontoret.

– Det andas framtidstro här och det känns verkligen från alla håll att företaget vill växa, säger hon.

Stefan Anundi, uppdragsledande energikonsult, bytte nyligen från en annan konsultfirma till AFRY.

– Jag lockades av den breda kompetens som finns lokalt här på kontoret, men även inom resten av företaget både i Sverige och internationellt. Dessutom är det trevlig kultur och trevliga lokaler. Jag trivs väldigt bra. säger han.

Good work-life balance

Sofia Malveira flyttade till Skellefteå 2020 för att jobba på batterifabriken, men valde förra året att börja på AFRY istället. Hon lockades av det som hon benämner som en stark svensk kultur.

– För mig handlar det om värderingar som jämställdhet, inkludering och att kunna kombinera ett spännande jobb med familjelivet. En bra work-life-balance helt enkelt, säger hon.

Bland de senaste rekryteringarna har hälften kommit från andra delar av världen, en utveckling som både Pedro Raposo och Sofia Malveira tycker är kul. “Jag har verkligen blivit väl mottagen och AFRY har överträffat alla mina förväntningar”, säger Sofia.

Även Pedro Raposo trivs. Han jobbar inom området power-to-x och vätgas med hela världen som arbetsfält. Att jobba globalt från Skellefteå ser han inte som några problem.

– Nej, speciellt inte efter pandemin när de flesta möten ändå är digitala, säger han.

Framåt är planen för AFRY att fortsätta att växa. De välkomnar mer än gärna fler medarbetare, både från Skellefteå men även andra delar av världen.

– Vi blir allt mer internationella på kontoret, och det är bara kul. Den mångfalden har bidragit både med kompetens och i det sociala, säger kontorschefen Viktor.

Fakta / AFRY

AFRY är ett varumärke som togs fram efter sammanslagningen mellan de stora konsultföretagen ÅF och Pöyry. Globalt jobbar cirka 19 000 personer på företaget,
varav 37 i Skellefteå.

Vill du jobba på AFRY i Skellefteå?

Läs mer på afry.com eller kontakta kontorschefen Viktor direkt på viktor.i.larsson@afry.com

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från AFRY.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons