Annons
Bygg- och miljönämndens ordförande Felicia Lundmark (S), Visit Skellefteås vd Maria Broman och kommunalråd Evelina Fahlesson (S). Foto: Jonatan Stålhös / Magnus Lindkvist / Nico Allergren

Skellefteprofiler får fler uppdrag – ska även engagera sig nationellt

NYHETER Lokalprofilerna Evelina Fahlesson, Felicia Lundmark och Maria Broman får fler roller inom klimat och miljö samt turism, utöver sina uppdrag på Skellefteå kommun och Visit Skellefteå.

Annons

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå, har utsetts till ny ordförande för Klimatkommunerna. En nationell förening för kommuner och regioner som jobbar för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Medlemmarna har alla sina lokala perspektiv och ser värdet i att arbeta ihop. Det sker genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

– Jag känner stolthet och inspiration över att tillsammans med styrelsen få leda klimatkommunerna under den kommande mandatperioden, säger Evelina Fahlesson i ett pressmeddelande.

Annons

– Landets kommuner och regioner har en nyckelroll för att minska klimatpåverkan och jag är övertygad om att just vårt samlade grepp om klimatutmaningen, utifrån ett lokalt perspektiv, kommer vara viktigt för att skapa förutsättningar att nå uppsatta klimatmål, fortsätter hon.

Föreningen vill även vara pådrivande i det nationella klimatarbetet genom att belysa de möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

Miljöarbete också

Samtidigt har Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden, utsetts till ny ledamot i Sveriges miljökommuner. Ett förbund tillika forum där nationell och lokal miljöpolitik kan mötas och utvecklas.

Annons

Förbundet engagerar sig i frågor om god inre och yttre miljö, gott hälsoskydd, god livsmedelskvalitet och god djurhållning, med målet att främja svenskt miljöarbete och god livsmiljö.

Även besöksnäring

Förra veckan blev Maria Broman, vd på Visit Skellefteå, dessutom invald i styrelsen för det nationella destinations-nätverket SNDMO.

”Swedish Network of Destination Management Organisations” är ett nationellt nätverk för destinationsorganisationer och städer som jobbar för att utveckla svensk besöksnäring. Det är både ett påverkansorgan i nationella frågor och ett gemensamt forum för kunskapsöverföring, marknadsföring och destinationsutveckling.

Annons

– Ett inspirerande och viktigt uppdrag, säger Maria Broman i ett pressmeddelande.

– Tillsammans med övriga i styrelsen och nätverket vill jag bidra till det viktiga förutsättningsskapande arbetet för besöksnäringen. De senaste åren har besöksnäringens betydelse för samhällsutveckling blivit allt tydligare och arbetet i SNDMO gör viktig skillnad både nationellt och lokalt, fortsätter hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons