Annons
Port of Skellefteå i Skelleftehamn. Foto: Patrick Degerman

Nästan 100 miljoner till utveckling av hamnen när EU-medel fördelas

NYHETER Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland avsätter nästan 100 miljoner kronor i EU-medel till utvecklingen av Port of Skellefteå.

Annons

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland samlades i går för att prioritera medel från EU-fonder till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 300 miljoner kronor till 14 projekt i Norr- och Västerbotten.

– Tillsammans i norra Sverige kan vi möjliggöra en grön tillväxt för både stora och små företag, säger ordförande Rickard Carstedt (S) i ett pressmeddelande.

Utmärkande är att nästan en tredjedel avsätts för utvecklingen av Port of Skellefteå. Närmare 97 miljoner kronor går till projektet Framtidsäkrad intermodalitet.

Annons

Projektet går ut på att utveckla hamnens förmåga att hantera omlastning mellan järnväg och sjöfart. Det ska också leda till förbättrad infrastruktur för godshantering och möjlighet till minskad klimatpåverkan.

Tillväxtverket behöver ta ett formellt beslut om projektet innan planerna kan sättas i verket.

Därutöver ska en stor del av EU-stödet också användas för att främja sysselsättning och företagande. Strukturfondspartnerskapet beslutade att fördela 75 miljoner vardera till två projekt som ska arbeta med riktade insatser för små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten.

Annons

Fakta: Strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland beslutar vilka projekt i norr som ska få EU-stöd. Det är ett av åtta partnerskap i Sverige och består av ledamöter från både Norr- och Västerbotten.

Vilka typer av projekt som får bidrag baseras på vilka utmaningar och behov länen har. Efter att partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet in som förvaltande myndigheter och fattar de formella besluten för varje projektägare.

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland består av en ordförande och 24 ledamöter.

Källa: Utveckla Norrbotten

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons