Annons
Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk mäklarstatistik. Foto: Pressbild

Vändning i bostadspriserna – efter alla nedgångar syns liten uppgång

BOSTAD Svensk mäklarstatistik presenterar det senaste om bostadsprisernas utveckling i kommunen, länet och landet. Efter en lång tid av nedgångar syns en försiktig vändning.

Annons

Nedgångar har präglat bostadsmarknaden i Sverige under lång tid. Även i Skellefteå som tidigare haft en ovanligt stark prisutveckling jämfört med andra kommuner. Inte minst på bostadsrätter, där också raset blivit större.

På årsbasis har bostadsrättspriserna minskat med 25 procent i Skellefteå, att jämföra med 20,7 procent i Västerbotten och 11,3 procent i riket som helhet.

Villapriserna har hållit en mer stabil nivå och ”bara” minskat med 8,5 procent i kommunen under samma period. Det är mindre än i länet och riket, där motsvarande siffror är -8,9 och -12,5 procent.

Annons

Över tre månader

Även i ett närmare perspektiv har tappet fortsatt. Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna minskat med 7,0 procent i Skellefteå, och villapriserna med 6,1 procent, vilket är mer än länet och riket som helhet.

Motsvarande siffror för Västerbotten är -6,4 och -4,7 procent. I hela riket har bostadsrättspriserna sjunkit med 1,8 procent och villapriserna med 4,0 procent under samma period.

Annons

137 bostadsrätter har sålts i kommunen under dessa månader, till ett medelpris av 1 458 000 kronor och ett snittpris per kvadratmeter på 21 495 kronor. Det har också sålts 78 hus, till ett medelpris av 2 508 000 kronor och ett kvadratmeter-snittpris på 20 311 kronor.

Försiktig vändning

Bara sett till februari syns en liten vändning. Villapriserna har legat stilla i länet och riket, men vänt försiktigt uppåt i Skellefteå kommun. Sedan i januari har också kurvan för bostadsrättspriser vänt uppåt i både kommunen, länet och landet.

Villaprisernas utveckling i Skellefteå kommun sedan mars 2022. Källa: Svensk Mäklarstatistik
Bostadsrättsprisernas utveckling i Skellefteå kommun sedan mars 2022. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Svensk mäklarstatistik uppfattar en viss rekyl på bostadsmarknaden, men analyschef Per-Arne Sandegren drar inte för stora växlar på det.

– Det är inte ovanligt att året inleds med uppgångar. Det återstår att se ifall vi närmat oss en mer balanserad bostadsmarknad, säger han i ett pressmeddelande.

Fakta: Sättet att föra statistik

Svensk Mäklarstatistik mäter utifrån glidande medelvärden, en metod för att skapa en serie av medelvärden från en given mängd av värden. Det har en stabiliserande effekt, då bland annat säsongsvariationer och tillfälliga avvikelser räknas bort. Statistiken blir mer rättvisande över tid.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons