Annons
Skisserna visar förslag för de nya studentbostäderna som tagits fram av Skebo, och som presenterades för grannarna i oktober 2022. Ett nytt planförslag tas fram av kommunen i början av 2023, varav studentbostäderna kan komma att behöva justeras. Till exempel finns åsikter om antal våningar och storlek. Skiss: sandell sandeberg

Nya studentbostäderna dröjer – har skjutits upp flera gånger: ”Bättre att det får ta tid”

NYHETER Det råder ett skriande behov av studentbostäder i Skellefteå, men de nya bostäderna på campus försenades ändå flera gånger under fjolåret. “Det är bättre att det får ta tid istället för att köra på för fort, då kan det bli fel”, säger kommunens planeringschef Lars Hedqvist.

Annons

Antalet studenter i Skellefteå fortsätter att öka och alla som Megafonen pratat med på både Skebo och kommunen är eniga om att det behövs fler studentbostäder.

I fjol meddelade Skebo att de ansökt om att få bygga 400 studentboenden på Campus Skellefteå. Kvarteren som Skebo gjort anspråk på, Trillan och Meden, ligger intill studenthuset Stock och har varit en parkeringsyta sedan detaljplanen ändrades på 90-talet.

Nu ser det inte ut att bli 400 studentbostäder, snarare någonstans runt 250. Minskningen är något som både Skebos marknadschef Anna Ersson och Skellefteå kommuns planeringschef Lars Hedqvist säger har att göra med synpunkter som kommit fram under planeringsprocessen.

– Det handlar om en diskussion om hur bostäderna ska se ut, säger Lars.

Lars Hedqvist, planeringschef Skellefteå kommun. Foto: Jonatan Stålhös

Men även om detaljplanen inte är klubbad så planerar Skebo bostäderna under tiden.

– När detaljplanen blir klar kan vi vara väldigt snabba med att ansöka om bygglov. Vi vill vinna tid och försöka vara startklara, säger Anna Ersson.

Planerna drar ut på tiden

Detaljplanen för Trillan/Meden måste ändras innan några bostäder alls får byggas på området. Ett första steg i processen är att ett fplanförslag skickas ut på samråd, något som blivit försenat flera gånger redan. Lars Hedqvist menar att det bland annat beror på omfattande diskussioner om formen på de planerade bostäderna.

– Vi har pratat med studenterna om hur de vill att bostäderna ska se ut. Ska det vara gemensamma kök eller enskilda kök? Vi har haft diskussioner med grannar och diskussioner mellan kommunen, Skebo och deras arkitekt. Det har studsat fram och tillbaka mellan olika synpunkter och viljor.

Annons

I planförslaget som presenterades i höstas visade skisserna hus som var både stora och höga. Då bedömde kommunen att byggnaderna inte skulle passa in i stadsbilden på Sörböle, med tanke på hur omgivningen ser ut där, förklarar Lars. Han menar att det handlar om att hitta en kompromiss som accepteras av alla parter.

– Det finns alltid många olika synpunkter. Det är bättre att det får ta tid istället för att köra på för fort, då kan det bli fel. Det här ska bli bra, så de som ska bo här trivs, säger Lars.

Det är inte bara diskussionerna mellan studenter, grannar och Skebo som gjort att planerna dragit ut på tiden. Hela bostadsmarknaden präglas av tuffare tider.

– Nästan hela marknaden har stannat av på grund av inflation, högre räntekostnader och ökade kostnader för byggproduktion som försvårar arbetet påtagligt.

Hur mycket känner ni av det?

– Jättemycket. I princip alla allmännyttor i Sverige har fått annullera projekt, och vi har det allmänt jättesvårt att driva bostadsbyggandet i kommunen.

Lars förklarar att även det har gjort att diskussionerna mellan parterna fått gå några extra varv.

– När kostnaderna ökar, och det blir betydligt dyrare, vill byggherren dra in på storlek och kvalitet för dra ner på priset. Kommunens ambition är att det som byggs ska upprätthålla det vi kallar för bra bostäder, och en bra stadsmässig miljö.

Annons

20 år gamla planer på ett blomstrande campus

Runt millennieskiftet skrevs en målsättning in i planbeskrivningen för Campus Skellefteå, som säger att området ska ha 5000 studenter och anställda. Under åren sedan dess dalade studentunderlaget tvärtom från ett par tusen studenter till några hundra. Dagens siffror är betydligt lägre än målet, men trenden har vänt och antalet studenter ökar i rask takt. Lars Hedqvist har, precis som många andra, upplevt förändringen på nära håll.

– På 90-talet ägnade vi oss åt att avveckla samhället på olika sätt och jättemånga flyttade från Skellefteå. I alla prognoser står det att kommunen kommer att fortsätta minska, men de tar inte hänsyn till etableringarna i kommunen. Nu har Skellefteå fått en helt ny anda.

Det kommer inte på fråga att kommunen skulle tveka inför att satsa pengar på byggen, trots de ekonomiskt påfrestande tiderna som råder, menar han.

– Läget är jättetufft inom byggsektorn men från Skellefteås sida måste vi hålla igång det här. Studenterna tar ju hursomhelst bostäder av marknaden ändå, så det är viktigt att vi bygger studentboenden i närtid. Det vi ska bygga på Trillan och Meden är en volym som nästan bara motsvarar storleken på barackerna, därför sitter vi nu och planerar att bygga ytterligare runt 100 studentbostäder någon annanstans.

Annons

Efter flera förseningar ska detaljplanen ut på samråd under januari. När processen har rullat igång kan de 250 planerade studentbostäderna börja byggas efter sommaren, hoppas Lars.

Han tror att framtiden är ljus för ett myllrande studentområde.

– Vi har goda möjligheter att förverkliga den idén om ett campus med många studenter. Skellefteå har potential för det.

Artikeln är en del av Megafonen 26/1 – 2023. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons