Annons
De tillfälliga studentbostäderna i baracker. Foto: Magnus Lindkvist

Studenternas bostadsgaranti brister – utmaningarna för Skellefteås viktiga förmån: ”Vi måste steppa upp i arbetet”

SAMHÄLLE Efter den akuta bristen på studentbostäder vid terminsstart i fjol tappade Skellefteå sin topprankning över studieorter. Nu har en utredning gjorts – som visar på flera utmaningar för bostadsgarantin.

Annons

På ett antal studieorter i landet finns någon typ av bostadsgaranti som ska underlätta för studenter att hitta ett boende på ett smidigt sätt.

Skellefteå är ett exempel på en sådan studieort. Här har det funnits en bostadsgaranti sedan 2011 och den ses som väldigt viktig för kommunen. Den attraherar både utbildare och studenter som kanske aldrig kommit till Campus Skellefteå annars, förklarar Samuel Lundqvist som är ekonomichef på kommunledningskontoret i Skellefteå.

– Bostadsgarantin är en viktig konkurrensfördel. Vi har inget eget universitet i Skellefteå, vi behöver andra erbjudanden som kan locka studenter.

Kommunledningskontoret, där ekonomichefen Samuel Lundqvist jobbar, gör en utredning av bostadsgarantin. Utredningen visar att bostadsgarantin är ett effektivt sätt att locka nya personer till kommunen – men håller den inte vad den lovat kan den istället ge Skellefteå ett dåligt rykte. Foto: Patrick Degerman

Utöver att knyta fler till campus finns det ytterligare en minst lika viktig idé med bostadsgarantin, nämligen att säkra arbetskraft till en stad på framväxt. Om studenterna kommer hit, kanske de stannar kvar och jobbar i kommunen efter avslutade studier, menar Samuel.

– Kompetensförsörjningen är den allra största utmaningen vi har. Därför är den här typen av insatser extra viktiga. Man måste se det i kölvattnet av det stora behovet av arbetskraft.

Stora utmaningar för bostadsgarantin

Både antalet utbildningar och antalet studenter på campus har ökat de senaste åren, och enligt kommunens prognoser kommer trenden att hålla i sig. Nya studenter kommer i högre grad från andra delar av Sverige och världen, jämfört med hur studentunderlaget länge sett ut. Detta ökar behovet av tillgängliga studentbostäder, men nya byggen dröjer.

– Det är väldigt tufft och utmanande, säger Samuel.

Annons

Hans kollegor på kommunledningskontoret har under hösten 2022 jobbat med att utreda bostadsgarantin.

Utredningen konstaterar att bostadsgarantin fungerade bra under många år. Ett tydligt tecken är hur Skellefteå under flera år placerades högt i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) årliga bostadsrapporter. SFS har en grön-gul-röd-skala för att kartlägga hur snabbt studenter kan erbjudas tryggt boende på olika studieorter i Sverige. Mellan 2015 och 2021 fick Skellefteå gröna markeringar.

I början av höstterminen 2022 var det flera studenter i Skellefteå som inte lyckades hitta ett boende till kursstart, trots att de omfattades av bostadsgarantin. De fick söka sig till hotell eller vandrarhem innan trycket på bostäder sjönk.

Studenternas pressade situation ledde till att Skellefteå tappade sin gröna markering hos SFS.

– Vi har en extraordinär samhällsomvandling och bristen på bostäder är monumental. Det påverkar även studentboenden, det är inte lika lätt att få tag på ett boende som det var tidigare. Vi måste steppa upp i arbetet att säkerställa att det finns bostäder, säger Samuel.

Både Samuel Lundqvist och Anna Ersson, marknadschef på Skebo, trycker hårt på behovet av fler studentbostäder för att bostadsgarantin ska kunna leva upp till vad den lovar.

– I takt med att hela Skellefteå växer behövs nya studentboenden och det är en utmaning att klara det. Det handlar om efterfrågan och utbud, just nu är efterfrågan högre än utbudet, säger Anna.

Anna Ersson, marknadschef på Skebo, menar att den huvudsakliga problematiken för bostadsgarantin är bristen på lediga bostäder. Foto: Pressbild/Skebo

Inom politiken i Skellefteå råder det total enighet om att bostadsgarantin är viktig och ska vara kvar, men både kommunledningskontoret och Skebo menar att den behöver förtydligas.

Otydligheten leder till besvikelse

Idag omfattas flera olika grupper av studenter av garantin på ett eller annat sätt, men prioriteras olika beroende på vilken kategori de ingår i.

På sätt och vis omfattas prioriteringsgrupp två och tre av garantin, men det beror på hur hårt tryck grupp ett har. Studenter inom kategori två och tre erbjuds en bostad först om det finns vakanser efter föregående prioriteringsgrupper.

Annons

Ett exempel på en grupp studenter inom kategori två är de som gör VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i Skellefteå. Det råder en osäkerhet bland VFU-studenterna om huruvida de omfattas av garantin eller inte, menar Anna.

– Historiskt har det alltid funnits ledig kapacitet vilket gjort att de har trott att de ingått, men det gör de bara om det är 10% ledigt i beståndet, enligt nuvarande riktlinjer.

Hon tror att den här prioriteringsordningen varit otydligt förmedlad, dels gentemot studenterna men också mot de som anordnar utbildningarna i Skellefteå.

– För oss på Skebo är det tydligt, vi följer direktiven som är satta. Men det är inte tydligt kommunicerat ut på marknaden och det leder till en förväntan som blir skev, säger Anna Ersson.

Framtiden för bostadsgarantin

Kommunledningskontoret presenterade sin utredning av bostadsgarantin för kommunstyrelsen under slutet av december, och har fått ett fortsatt uppdrag att utreda och ta fram förslag på lösningar.

Annons

Ekonomichefen Samuel Lundqvist vill inte föregå utredningen men han säger att de bland annat vill titta på ansvarsfördelningen. Sedan 2011 ligger ansvaret för bostadsgarantin på Skebo, men bolaget kan inte ensamma ansvara för att bostadsbeståndet ökar, menar han.

– Vi kan inte lämpa över allt på Skebo utan vi måste jobba tillsammans. Där kan vi bli bättre, säger han.

Kriterier för bostadsgarantin i Skellefteå

  • Studenten ska vara antagen vid LTU eller UMU, Yrkeshögskolan eller annan eftergymnasial utbildning. 
  • Utbildningen ska vara minst 15 högskolepoäng eller 18 veckor lång. 
  • Utbildningen ska vara minst på halvfart. 
  • Boendet ligger max 30 minuter från Campus Skellefteå med kollektivtrafik.
  • Kontraktet är ett förstahandskontrakt i en hyresrätt (studentlägenhet eller korridorsrum)
  • Ingen kötid behövs, studentbostäderna söks enligt först-till-kvarn-principen. 
  • Registrering för studentbostad ska ske senast 30 dagar innan studenten kommer till Skellefteå.

Prioriteringsordning inom bostadsgarantin

  • Grupp 1: Så kallade “programstudenter”. De som studerar vid universitet, Yrkeshögskolan eller annan eftergymnasial utbildning under minst 18 veckor eller 15 högskolepoäng. Utbildningen ska vara minst på halvfart.
  • Grupp 2: VFU-studenter, doktorander eller VUX-studenter i åldern 18-25 där studenter som kommer via Relocate-projektet ska prioriteras. Dessa grupper kan erbjudas kortare kontrakt (1-4 månader) om ledigt bostadsbestånd överstiger 10%.
  • Grupp 3: Överstiger ledigt bestånd 10% efter båda de första grupperna prioriterats finns möjlighet att erbjuda kortare kontrakt till tillfällig arbetskraft eller arbetskraft som väntar på annat boende.

Artikeln är en del av Megafonen 26/1 – 2023. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons