Annons
Platsen för "Backen", som det nya bostadsområdet ska heta, och bygg- och miljönämndens ordförande Felicia Lundmark (S). Foto: Skellefteå kommun / Patrick Degerman

Plan antagen: Nytt bostadsområde med uppemot 500 lägenheter kan förverkligas – utformas för barnen

NYHETER Ett nytt bostadsområde ska växa fram på Sunnanå. Uppemot 500 nya bostäder ska byggas här, med liv mellan husen och plats för både lek, samvaro och odling. I dag beslutade bygg- och miljönämnden att anta detaljplanen för området.

Annons

Bostadsområdet ligger på Rösbergets norra sluttning, söder om Lantmannagatan, mellan Falkträskets förskola och bostadsområdet Nyckelgatan.

Här planeras nya flerbostadshus, fyra till sex våningar höga, som samlas i grupper med parkmark emellan. Tanken med det är att skapa platser för spontana aktiviteter, gemenskap och möten mellan människor.

Annons

Det är viktigt för den sociala hållbarheten, anser bygg- och miljönämnden som i dag beslutat att anta den detaljplan som tagits fram för området.

– Jag ser fram emot att se det nya området växa fram. Men samtidigt som Sunnanå och den södra sidan fortsätter växa är det viktigt att det samtidigt lämnas plats för rekreation och motion, säger ordförande Felicia Lundmark (S) i ett utskick.

Annons

Tanken är att området ska utformas utifrån hur barnen nyttjar det, och knytas ihop med skolområdet och skogen. Det planeras för en lekplats centralt och det kan också bli aktuellt med en ny förskola, enligt nämnden.

Det finns även ett fokus på att behålla viktiga grönstråk, för att boende i närområdet ska kunna fortsätta använda skogen på Rösberget för motion och rekreation.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons