Annons
Leveransen till nätet i Skellefteå ska komma igång vid årsskiftet 2024/2025. Foto: Nina Munter / Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft och Boliden satsar tillsammans – ska koppla samman fjärrvärmenät: ”Verkligen positivt”

NYHETER Skellefteå Kraft och Boliden satsar för att sammankoppla fjärrvärmenäten i Skellefteå och Skelleftehamn, och tillvarata mer spillvärme från Rönnskärsverken. Investeringen uppgår till cirka 400 miljoner kronor totalt.

Annons

Stora delar av spillvärmen från Rönnskärsverken förblir outnyttjad i dag, eftersom kapaciteten på det lokala fjärrvärmenätet är för låg. Genom att sammankoppla det med fjärrvärmenätet i Skellefteå ska mer energi tas tillvara.

– Det innebär att vi kan ersätta över 108 000 MWh per år av det bränsle som eldas i Skellefteå med spillvärme. Tack vare denna satsning kommer till exempel hela vårt användande av torv, som inte är ett förnybart bränsle, ersättas med spillvärme, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef Värme på Skellefteå Kraft, i ett pressmeddelande.

– Detta ger oss också en möjlighet att på ett energieffektivt sätt möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme som samhällsexpansionen i Skellefteå medför.

Annons

Kraftigt sänkt utsläpp

Möjligheten har diskuterats sedan början av 90-talet, men den ekonomiska kalkylen har inte gått ihop förrän nu. Investeringen uppgår till cirka 400 miljoner kronor – men 150 miljoner täcks nu av Klimatklivet, ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som ska minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Projektet väntas minska Skellefteå Krafts utsläpp av koldioxid med 26 000 ton per år.

– Beslutet om investeringen är verkligen positivt. Vår överskottsvärme kommer till nytta då fjärrvärmenätet byggs ut. Genom denna satsning bidrar vi till Skellefteås hållbara utveckling, säger Linn Andersson, platschef på Boliden Rönnskär.

Annons

När näten kopplas samman ska fjärrvärmekunderna i Skelleftehamn och Ursviken också bli mindre sårbara för oplanerade driftstopp på Rönnskärsverken.

– Med sammankoppling får vi möjligheten att vända flödet, så att Skellefteå Kraft även kan skicka fjärrvärme ut mot kusten, förklarar Ulf Hedqvist.

Tidsplanen i projektet

Skellefteå Kraft ska börja arbeta med den kulvert som krävs för att sammankoppla näten innan årets slut. Den kommer att gå mellan Hedensbyn och Ursviken. De kommande åren ska bolaget även bygga två nya pumpstationer och förstärka en existerande kulvert i Skelleftehamn.

Annons

Även Boliden ska förstärka en fjärrvärmekulvert mellan industriområdet och Kejsar Ludwigs kanal i Skelleftehamn. De kommer även att bygga en ny ackumulatortank för hetvatten på 15 000 kubikmeter, tio gånger större än den förra, med start nästa år.

De siktar på att börja leverera spillvärmen till Skellefteås fjärrvärmenät vid årsskiftet 2024/2025.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons