Annons
Rickard Carstedt (S), regionråd i Region Västerbotten. Foto: Pixabay / Jan Lindmark

Alternativ till nuvarande sjukresor och färdtjänst utreds: ”Ett ansvar”

NYHETER Som en reaktion på höjda kostnader för sjukresor och färdtjänst ger Region Västerbotten nu Länstrafiken i uppdrag att utreda alternativa lösningar.

Annons

Länstrafiken får i uppdrag att utreda om särskild kollektivtrafik, alltså sjukresor och färdtjänst, kan bedrivas i egen regi. Region Västerbotten upplever att leverantörernas priser ökat kraftigt, och ser det som en effekt av bristande konkurrens i delar av länet.

– De senaste upphandlingarnas kraftigt ökade priser gör att vi känner ett ansvar att utreda om drift i egen regi skulle innebära lägre samhällsfinansiering för den särskilda kollektivtrafiken, säger regionråd Rickard Carstedt (S) i ett pressutskick.

Annons

Det handlar om att få ned kostnaden och samtidigt möta medborgarnas behov av sjukresor och färdtjänst. Enligt regionen ska Länstrafiken bland annat utreda tänkbara organisatoriska lösningar, som samordning med ambulansverksamheten, och vilka de ekonomiska effekterna av trafik i egen regi skulle bli.

Utredningen ska också belysa vilka konsekvenserna blir för taxiföretagen, om förändringen går igenom. Allt ska genomföras skyndsamt och resultatet ska sedan återrapporteras till Region Västerbotten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons