Annons
Annons från Liberalerna Skellefteå
Christina Soldan, 54 år, Ursviken, gymnasielärare, 1# kandidat till kommunfullmäktige, 6# kandidat till regionfullmäktige – norra delen, 4# kandidat till riksdagen

Hon är gruppledare i Liberalerna: “Skolan är det viktigaste – en biljett in i framtiden”

ANNONS Skola, integration och globalisering. Det är de tre viktigaste frågorna för Christina Soldan som toppar Liberalernas lista till kommunfullmäktige i Skellefteå inför höstens val.

Hela denna sida är en annons från Liberalerna Skellefteå.

Christina Soldan växte upp i Rumänien under kommunistisk diktatur, och har under sin uppväxt blivit både fysiskt och psykiskt misshandlad för sina liberala tankar och idéer.

1990 kom hon till Sverige, men det tog ända fram till 2017 innan hon engagerade sig aktivt i Liberalerna Skellefteå.

– Det har krävts många år av bearbetning av vad som hände mig och mina nära som ung, men 2017 kände jag mig redo. Då hade barnen flyttat ut och jag hade bättre möjlighet att fokusera på politiken, berättar hon.

Det har krävts många år av bearbetning av vad som hände mig och mina nära som ung.

Under sina år i Sverige har hon utbildat sig till gymnasielärare i matematik, svenska och webbdesign och undervisar idag på Anderstorpsgymnasiet vid sidan om sina politiska uppdrag. Att det var just Liberalerna Christina skulle engagera sig i var en självklarhet.

– Jag är som sagt uppväxt med att det varit straffbart att vara något annat än kommunist, och har stor erfarenhet av vad det förtrycket betyder. Därför har kampen för att försvara friheten, jämställdheten och demokratin ett betydligt djupare värde. Att vara liberal för mig betyder att jag som individ får tänka fritt och själv kunna påverka mitt liv, säger hon.

Ska rusta alla barn

Sedan 2018 är Christina gruppledare för Liberalerna Skellefteå. Inför höstens val har hon främst tre huvudfrågor hon vill belysa; skola, integration och globalisering.

– Skolan är på många vis det viktigaste, där vi lägger grunden för framtiden. Där behöver vi framförallt se över arbetsmiljön för lärare, och höja deras status. Tyvärr blir det bara sämre och sämre idag, säger Christina och fortsätter:

– Skolan ska rusta alla barn för framtiden och ge varje elev det stöd som behövs. Genom fokus på kunskap ger vi barn och vuxna möjlighet att nå sina drömmar.

Christina och Matei, 7 månader och första barnbarnet. ”Han uppgraderade mig till en ny titel, mormor, och i och med det inleddes en ny fas i mitt liv. Mitt politiska engagemang bottnar i att våra barn och barnbarn ska få en bättre liberal hållbar värld att växa i, ta över där vi slutar och utveckla det vidare.”

Gällande integrationen är det verkligen viktigt att ta till vara på den kompetens som finns hos de som flyttar hit.

– Vi måste ha bra vägar in i det svenska samhället, med särskilt fokus på kvinnor som kommer från utsatta samhällen där kvinnoförtryck råder. Där är svenska språket en avgörande nyckel men man kan även komma ganska långt med engelska, säger Christina.

”Ensam är inte stark”

Termen globalisering innefattar flera saker. Det handlar om vikten att ingå i allianser som EU och Nato, men även att möta klimatkrisen och pandemier på ett effektivt sätt tillsammans med andra.

– Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. För att försvara frihet och demokrati är det viktigt att vi arbetar tillsammans med andra länder som har samma syn som oss på olika områden. Vi har alltid varit för Nato, och är det naturligtvis fortfarande, säger Christina och fortsätter:

– Men det handlar även om utmaningar gällande klimat, energiförsörjning och teknologi där det finns stora vinster i att samarbeta, samt kompetensförsörjning och att hjälpa människor i nöd.

Globalisering lokalt

En globaliserad värld är en värld där avstånd kortas och murar rivs.

– Det är bra att människor kommer till Skellefteå för att jobba och plugga, och förhoppningsvis trivs och stannar kvar. Arbetskraftsinvandring är bra för vår ekonomi och vår gemensamma välfärd.

Arbetskraftsinvandring är bra för vår ekonomi och vår gemensamma välfärd.

Globalisering kan låta som en fråga som ligger långt bort från lokalpolitiken, men i och med hur Skellefteås utveckling ser ut så berör det oss i allra högsta grad, menar Christina.

– Vi vill ta tillvara på alla de möjligheter som kommer ur att Skellefteå blir mer internationellt, och då måste vi jobba med de utmaningar som finns gällande infrastruktur, bostäder, digitalisering med mera, säger Christina och avslutar:

– Skellefteå behöver ett liberalt handlingskraftigt parti som talar klarspråk om samhällsproblemen och kämpar för konkreta lösningar. Steg för steg bygger vi en möjligheternas kommun för alla. Tillsammans.

Här är Liberalernas lista i Skellefteå. Klicka på bilden för att se den större. Nr 2 är Jens Wennberg. Läs mer om honom via länk nedan.

En röst på Liberalerna är en röst på…

EN LIBERAL SKOLPOLITIK
Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter. En god och likvärdig utbildning för alla är av största vikt för demokratin och samhällets utveckling.

EN LIBERAL NÄRINGSLIVS- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPOLITIK
Fri företagsamhet innebär frihet för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. En fungerande bostadsmarknad med goda kommunikationer är en förutsättning för att attrahera internationella företag till staden och för att få dem som har gått ut högskolan i vårt län att stanna kvar i kommunen.

EN LIBERAL MILJÖ- OCH KLIMATPOLITIK
Kampen för klimatet är vår tids ödesfråga. Skellefteå ska senast år 2040 vara klimatneutralt. All marktrafik i innerstaden ska gå på el 2030.

EN LIBERAL JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK
Jämställdhet mellan kvinnor och män ska genomsyra de kommunala verksamheterna.

EN LIBERAL INTEGRATIONSPOLITIK
En vision för integrationspolitiken är att det så långt möjligt ska råda jämlika möjligheter för inrikes och utrikes födda.

EN LIBERAL TRAFIKPOLITIK
Trafikåtgärder ska utgå ifrån att skapa säkerhet och framkomlighet.

EN LIBERAL TILLVÄXTPOLITIK
Skellefteå ska vara en tät och levande kommun dit fler människor kan söka sig för att arbeta, studera och förverkliga sina drömmar.

EN LIBERAL KULTURPOLITIK
En fri konst och kultur är grundläggande för individens och samhällets frihet.

EN LIBERAL POLITIK FÖR IDROTT OCH HÄLSA
Det ska vara lätt att vara fysiskt aktiv och idrotta i Skellefteå.

EN LIBERAL SOCIALPOLITIK
Frihet och möjlighet för individen att leva ett självständigt liv är målet för den liberala socialpolitiken.

EN LIBERAL ÄLDREPOLITIK
Alla har rätt till en värdig ålderdom. Äldre som behöver boende eller hemtjänst ska ha stor valfrihet.

EN LIBERAL TRYGGHETSPOLITIK
Att känna sig trygg i sitt bostadsområde. Att inte behöva tveka om att ta snabbaste vägen hem. Det är frihet i vardagen.
Läs mer på

skelleftea.liberalerna.se

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från Liberalerna Skellefteå.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons