Annons
Annons från Liberalerna Skellefteå
Jens Wennberg, 58 år, Skellefteå, SYV, 2# kandidat till kommunfullmäktige, 1# kandidat till regionfullmäktige – norra delen, 3# kandidat till riksdagen

Liberalernas Jens Wennberg vill slopa bostadskön: ”Systemet vi har idag fungerar inte”

ANNONS Att lösa bostadsproblematiken som finns i Skellefteå står överst på listan för Jens Wennberg (L). Nu vill han ta bort kön till Skebos hyresrätter. “Systemet vi har idag fungerar inte”, säger han.

Hela denna sida är en annons från Liberalerna Skellefteå.

Jens Wennberg kandiderar överst på Liberalernas lista till regionfullmäktige, som nummer två till kommunfullmäktige och nummer tre till riksdagslistan. Som regionpolitiker har han flera sjukvårdsrelaterade frågor på sitt bord. En avgörande förändring han skulle vilja genomföra är att flytta makten och bestämmanderätten från Umeå ut till verksamheterna.

– På till exempel Skellefteå lasarett skulle jag vilja tillsätta en platschef som får ansvar över hur budgeten på lasarettet ska fördelas, och helst att varje avdelningschef i sin tur fick ansvar över hur pengarna används på just deras avdelning. Att själv få bestämma vet vi ger bättre ekonomisk styrning, säger Jens.

Toppstyrt

Samma filosofi skulle han vilja applicera även på hälsocentraler och folktandvården. Beslut som berör verksamheter i Skellefteå borde tas här.

– Idag är allt toppstyrt från Umeå, så vill vi inte ha det, säger han.

Samtidigt vill Jens vara med och säkerställa en trygg tillväxt för Skellefteå lasarett genom att satsa på kvinnokliniken och återställa nedlagda vårdplatser på IVA, geriatriken och medicin.

– Och ambulanssjukvården behöver mer resurser. Det fungerar inte alls idag. Om vi nu ska bli fler så krävs det bättring.

Idag är allt toppstyrt från Umeå, så vill vi inte ha det.

För att Alliansen med L, KD, C och M ska få majoritet i regionfullmäktige krävs bara ett mandat till, vilket Jens hoppas kunna fixa från Skellefteås väljare.

– Det skulle vara en utmaning att ta över efter S, MP och V, men vi skulle göra allt vi kan för att förbättra läget i Skellefteå, lovar han.

Vill ta bort bostadskön

På det lokala planet ser Jens bostadsfrågan som den allra viktigaste – och vill förändra Skebos kösystem för hyresrätter i grunden.

– Det är märkligt att Socialdemokraterna kritiserar köer till friskolor, men accepterar ett kösystem till bostäder som gör att det bara är de som stått i kö i sex år eller mer som får en bostad, säger han.

Vi måste göra om det så att människor kan flytta hit och skatta i Skellefteå.

Att systemet måste göras om är för att möjliggöra för unga och inflyttade att snabbare hitta en bostad. För en övergångsperiod ser han framför sig att en viss kvot, till exempel 40 procent, av bostäderna som tillsätts skulle gå via den kö som finns, men att den successivt skulle fasas ut.

– Det finns för- och nackdelar med alla system, men ett som är säkert är att dagens inte fungerar. Vi måste göra om det så att människor kan flytta hit och skatta i Skellefteå, istället för att pendla till jobben som skapas, säger Jens.

Här är Liberalernas lista i Skellefteå. Klicka på bilden för att se den större. Nr 1 är Christina Soldan. Läs mer om henne via länk nedan.

En röst på Liberalerna är en röst på…

EN LIBERAL SKOLPOLITIK
Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter. En god och likvärdig utbildning för alla är av största vikt för demokratin och samhällets utveckling.

EN LIBERAL NÄRINGSLIVS- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPOLITIK
Fri företagsamhet innebär frihet för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. En fungerande bostadsmarknad med goda kommunikationer är en förutsättning för att attrahera internationella företag till staden och för att få dem som har gått ut högskolan i vårt län att stanna kvar i kommunen.

EN LIBERAL MILJÖ- OCH KLIMATPOLITIK
Kampen för klimatet är vår tids ödesfråga. Skellefteå ska senast år 2040 vara klimatneutralt. All marktrafik i innerstaden ska gå på el 2030.

EN LIBERAL JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK
Jämställdhet mellan kvinnor och män ska genomsyra de kommunala verksamheterna.

EN LIBERAL INTEGRATIONSPOLITIK
En vision för integrationspolitiken är att det så långt möjligt ska råda jämlika möjligheter för inrikes och utrikes födda.

EN LIBERAL TRAFIKPOLITIK
Trafikåtgärder ska utgå ifrån att skapa säkerhet och framkomlighet.

EN LIBERAL TILLVÄXTPOLITIK
Skellefteå ska vara en tät och levande kommun dit fler människor kan söka sig för att arbeta, studera och förverkliga sina drömmar.

EN LIBERAL KULTURPOLITIK
En fri konst och kultur är grundläggande för individens och samhällets frihet.

EN LIBERAL POLITIK FÖR IDROTT OCH HÄLSA
Det ska vara lätt att vara fysiskt aktiv och idrotta i Skellefteå.

EN LIBERAL SOCIALPOLITIK
Frihet och möjlighet för individen att leva ett självständigt liv är målet för den liberala socialpolitiken.

EN LIBERAL ÄLDREPOLITIK
Alla har rätt till en värdig ålderdom. Äldre som behöver boende eller hemtjänst ska ha stor valfrihet.

EN LIBERAL TRYGGHETSPOLITIK
Att känna sig trygg i sitt bostadsområde. Att inte behöva tveka om att ta snabbaste vägen hem. Det är frihet i vardagen.

Läs mer på skelleftea.liberalerna.se

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från Liberalerna Skellefteå.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons