Annons
Foto: Daniel Eriksson / Henson

Förseningar i busstrafiken – några åtgärder görs för att förbättra det: ”Tittar kontinuerligt på lösningar”

NYHETER Den pågående stadsomvandlingen i Skellefteå har lett till förseningar i busstrafiken. Det är svårt att hålla tidtabellerna under rusningstimmarna, meddelar kommunen och berättar vilka åtgärder som görs för att underlätta situationen.

Annons

Skellefteå kommun skriver att de, Skellefteå buss, Länstrafiken och berörda industrier beklagar att trafiksituationen medför besvär. Skellefteå utvecklas och det byggs som aldrig förr, vilket också medför stor påverkan. Även för busstrafiken. Det är svårt att lösa kortsiktigt, påpekar kommunen, men några åtgärder görs för att underlätta resandet.

Den 14 mars började de nya linjedragningarna i lokaltrafiken att gälla. Det har visat sig att förändringen på linje 1, mellan centrum och Solbacken, inte resulterat i någon tidsvinst på grund av arbetet med Kanalgatan. Efter synpunkter från allmänheten kan det därför bli aktuellt att återgå till den tidigare sträckningen förbi Skellefteå lasarett.

Annons

– En stadsutveckling som ser till helheten innebär många utmaningar när flera olika intressen ska vägas samman och prioriteras. Vi tittar kontinuerligt på möjliga lösningar där det är som mest ansträngt i trafiken, säger Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun, i pressmeddelandet.

Samtidigt har regiontrafikens tidtabeller justerats något, för att bussarna ska hinna fram på angiven tid, och Skellefteå buss har sett över chaufförernas scheman. Förhoppningen är att det ska bidra till färre förseningar. Skellefteå buss uppmanar även resenärer att undvika rusningstid när det är möjligt.

Annons

– Det är också viktigt att vi når ut med betydelsen av att låta bilen stå hemma. Ju färre fordon på vägarna desto bättre kommer framkomligheten att bli. Vi jobbar mycket med frågan om hur vi kan underlätta för invånarna att åka kollektivt för att fler ska välja det alternativet, säger Marie Larsson, vd på Skellefteå buss.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons