Annons
Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden. Foto: Patrick Degerman

600 nya bostäder planeras – och nu har planprogrammet godkänts

NYHETER Bygg- och miljönämnden har godkänt ett planprogram med målet att möjliggöra 600 nya bostäder på Södra Sunnanå.

Annons

I december fick Samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta det nya planprogrammet. I det finns en vision och ett koncept för hur Södra Sunnanå ska utvecklas, med målet att bygga 600 nya bostäder. Under året har programmet sedan varit ute på samråd.

På tisdagen står det klart att bygg- och miljönämnden godkänner planprogrammet.

– Det ska finnas ett varierat bostadsutbud för att ge möjlighet till boende under alla delar av livet, förklarar ordföranden Felicia Lundmark (S) i ett pressmeddelande.

Källa: Skellefteå kommun

Visionen för området

Enligt kommunen ska bostäderna delas upp i flera kvarter och bestå av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i varierande storlek. En tätare bebyggelse med högre hus föreslås på Nyckelgatan, och utmed en ny genomgående gata i området Backen.

Området är tänkt ge unga utrymme att växa och skolområdet beskrivs som en viktig målpunkt. Fokus är att skapa ett väl gestaltat område som inbjuder till liv och rörelse.

Annons

Det som prioriteras är grön infrastruktur, gångare, cyklister och hållbara lösningar.

Också vid den fortsatta planeringen av Södra Sunnanås utformning ska närheten till skogen ses som en viktig kvalité, enligt kommunen, med tydliga naturstråk i området.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons