Annons
Baserat på pressmeddelande
Förberedelser för patienter med covid-19 på Nus. Foto: Klas Sjöberg / Region Västerbotten

Äldre och sköra drabbas när alla inte följer prioriteringsordningen

NYHETER Smittspridningen är fortsatt stor i länet. Situationen är allvarlig, med hög belastning på sjukvården. Sedan pandemins start har 17 425 personer bekräftats med covid-19 i länet och 158 personer avlidit i sviterna av viruset. Just nu görs vaccinering av de äldsta i fas 2, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

Det är en fortsatt stor smittspridning av covid-19 i Västerbottens län. Under förra veckan bekräftades 796 personer med ett positivt svarsresultat. Region Västerbotten skriver att 12 353 tester analyserades sammanlagt, 6,4 procent av dessa var positiva. Just nu vårdas 64 personer på sjukhus och 14 av dessa på intensivvårdsavdelning.

– Smittspridningen är oförändrad i södra Lappland, men lägre i Lycksele. Det är färre fall i Skellefteå och fler i Umeområdet, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

– Det är lika viktigt nu som tidigare med hög följsamhet i hela länet, men en särskild utmaning för Umeområdet att bromsa ökningen då det bor så många människor där.

Region Västerbottens skärpta rekommendationer har förlängts fram till den 18 april.

– Det gäller att träffa så få människor som möjligt. Rör dig mindre ute i samhället, jobba hemifrån när det går, håll distans och undvik onödiga resor. Använd munskydd i särskilda situationer som kollektivtrafik och när man inte kan hålla avstånd.

Annons

Smittspårningen visar att de flesta fallen spridits på arbetsplatser, skolor, i familjer och i sociala privata sammanhang. En del av fallen är kopplade till sportlovet. En viss ökning syns i grupperna 0–18 år och 19–39 år, samt en minskning bland 40–59 år. Det är färre positiva fall i åldersgruppen 60–69 år oförändrat bland personer över 70 år.

Fortsatt besöksförbud råder

För att minska risken för smittspridning har Region Västerbotten infört besöksförbud på sjukhusens vårdavdelningar och sjukstugornas vårdplatser. Det kommer allt fler frågor om detta från personer som haft covid-19 eller som har blivit vaccinerade.

– Här vill vi vara tydliga med att besöksförbudet fortfarande gäller och omfattar alla besökare, oavsett vaccin eller immunitet. Detta med hänvisning till patientsäkerheten och att vi inte vill riskera att få in smitta i vården. Besöksförbudet gäller tills ett nytt beslut fattas av sjukvårdsledningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Annons

Prioriteringsordningen bryts

Prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19 syftar till att först skydda de som har störst risk att bli svårt sjuka och dö i covid-19. Den är uppdelad i fyra faser. Inom varje fas finns dessutom en tydligare prioriteringsordning. Fas 1 är nästan slutförd i hela länet och fas 2 pågår. Det har visat sig att alla inte följer prioriteringsordningen – vilket drabbar äldre och sköra som är i störst behov av skyddet som vaccinet ger.

– Vi vidtar åtgärder för att personer som inte tillhör prioriterad grupp kan boka tid. Hälsocentralen eller vaccinationsmottagningen kan avboka tid som bokats av någon som inte ska vaccineras nu, säger vaccinsamordnare Ronny Lestander i uttalandet.

I Västerbotten kan nu personer födda 1941 och tidigare, samt make, maka eller sambo till dessa boka tid för vaccination. Även personer med Downs syndrom kan nu boka tid för vaccination. De prioriteras för vaccination tidigt i fas 2 då studier visat att personer med denna diagnos har särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Annons

– Det är av största vikt att prioriteringsordningen respekteras. Alla kommer att få vaccin, men det sker enligt prioriteringsordningen, fortsätter Ronny Lestander.

Vaccintillgången är begränsad och det är viktigt att det vaccin som finns används till de som behöver det mest. Folkhälsomyndigheten skärpte förra veckan prioriteringen av vaccin mot äldre och andra personer med hög risk för allvarlig sjukdom och död, som ska vaccineras före vård- och omsorgspersonal. I veckan väntas även besked från Folkhälsomyndigheten om hur Astra Zenecas vaccin ska användas i Sverige.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons