Annons
Foto: Pexels / Arkivbild

De anmälda misshandelsbrottens utveckling under pandemin: Här är Brottsförebyggande rådets bild

NYHETER Brottsförebyggande rådet ser tillbaka på corona-året 2020 och konstaterar bland annat en ökning av antalet anmälda misshandelsbrott av en gärningsperson som målsäganden känner, men Brå knyter inte denna utveckling specifikt till pandemin.

Annons

På tisdagen presenterar Brottsförebyggande rådet (Brå) slutgiltig statistik för 2020. Myndigheten ser att coronapandemin har spelat en roll i utvecklingen, till exempel bedöms den minskade samhällsaktiviteten ha påverkat den anmälda brottsligheten.

Jämfört med året innan gjordes färre anmälningar om brott som vanligtvis sker i det offentliga rummet – som misshandel av obekanta, personrån, fickstölder med mera.

Misshandelsbrott under 2020

Enbart sett till misshandelsbrott minskade det totala antalet anmälningar under 2020 med 2 procent. Anmälda brott mot män minskade (-4 procent), likaså anmälda brott mot barn (-3 procent), men antalet anmälda brott mot kvinnor ökade med 3 procent.

Annons

Enligt Brå har pandemin sannolikt påverkat vissa typer av anmälda misshandelsbrott.

Det gäller främst anmälda brott av en för målsäganden obekant person. De minskade för både kvinnor och män (-12 och -10 procent respektive). Samtidigt ökade anmälda brott av bekanta personer, för både kvinnor och män (+5 och +3 procent), men Brå har svårt att knyta den senare utvecklingen specifikt till coronapandemins påverkan.

”Eftersom den skulle kunna ha både en minskande och en ökande inverkan på de anmälda misshandelsbrotten av bekanta”, resonerar Brottsförebyggande rådet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons