Annons
Baserat på pressmeddelande
Pressbild: Northvolt

Efter omfattande tester – den brittiska virusvarianten upptäckt vid utbrott på Northvolt: ”Fått en högre prioritet”

NYHETER Hittills har 20 personer som bekräftats med covid-19 på Northvolt i Skellefteå kommun visat positivt på mutationen av den brittiska virusvarianten. Sammanlagt har under de senaste två veckorna drygt 100 personer med koppling till arbete på Northvolt testats positivt.

Annons

Analyser som har utförts under den senaste veckan på ett urval av positiva prover för covid-19-fall med koppling till Northvoltprojektet i Skellefteå har visat den brittiska virusvarianten. Testerna har utförts både vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå och Folkhälsomyndigheten i Solna.

Det rör sig om 20 personer som mutationen återfunnits hos.

– Prover med koppling till smittspridningen på Northvolt har fått en högre prioritet. Vi har även hittat ett till fall från övriga länet. Utifrån den information vi har idag kan vi inte koppla virusvarianten till ett speciellt land, informerar Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark i ett pressmeddelande.

Annons

Extra åtgärder

Under måndagen kommunicerade Region Västerbotten att det varit en hög smittspridning på arbetsplatsen Northvolt i Skellefteå kommun och att Region Västerbottens smittskyddsenhet under helgen beslutat om ytterligare åtgärder för att stoppa smittspridningen på arbetsplatsen.

– Lördagen den 30 januari valde vi att sätta in extra åtgärder för att stoppa smittspridning. Ny testning av all personal som inte varit sjuka i covid-19 det senaste halvåret innan återgång i arbete som sedan ska upprepas samma vecka, säger Stephan Stenmark.

1 155 individer har testats för antikroppar och av dessa har 55 testats positivt, vilket är 4,8 procent av de anställda. Alla personer som var negativa testas igen idag och imorgon fredag, och sedan fortsätter Northvolts testning av personal varje vecka.

Den brittiska virusvarianten

I början av veckan informerade Folkhälsomyndigheten att den brittiska varianten av viruset kan ha en liknande spridning i Sverige som i flera andra europeiska länder. I en omfattande stickprovskontroll var andelen ungefär tio procent. Västerbotten var inte en av de regioner som ingick i stickprovskontrollerna men man har hittat positiva fall även här kopplade till resor i Storbritannien.

Annons

Analyser för att ge en bild av läget i länet som helhet är på gång.

– För att motverka en kommande ökning av smitta i samhället behöver vi även i detta läge fortsätta att mycket noggrant följa de nationella rekommendationerna så att vi tillsammans kan förhindra smittspridning i väntan på att allt fler av oss kan vaccineras, säger Stephan Stenmark och avslutar:

– I Västerbotten har vi en hög testkapactitet och effektiv smittspårning som är viktiga verktyg för att tidigt upptäcka och förhindra vidare smitta.

Minska smittspridningen genom…

  • att stanna hemma vid symtom och testa att sig
  • huvudsakligen begränsa sitt umgänge till de som man bor med
  • att hålla distans
  • att alla som kan jobba hemifrån gör det
  • att resa på ett smittsäkert sätt
  • att tvätta händerna regelbundet
  • att använda munskydd när det rekommenderas

Källa: Region Västerbotten

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten.
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons