Annons
Baserat på pressmeddelande
Smittskyddsläkare Stephan Stenmark. Foto: Pixabay / Region Västerbotten.

Antalet positiva covid-tester i länet halverat sedan december: ”Vi vill att det fortsätter så”

NYHETER Region Västerbotten kallade till en pressträff i dag och berättade om läget. "Att se den här utvecklingen motiverar oss att fortsätta hålla rekommendationerna", säger Stephan Stenmark.

Annons

Enligt Region Västerbotten har 10 717 personer testats positivt för covid-19 sedan pandemins start, varav 188 personer sedan i går. Antalet positiva testresultat har halverats från cirka 4 000 positiva testresultat i december till 2 000 nu i januari.

I mitten av januari vårdades 40 patienter på länets sjukhus och denna vecka drygt hälften så många. Just nu vårdas 23 personer på sjukhus, varav 6 på intensiven.

– Att se den här utvecklingen motiverar oss att fortsätta hålla rekommendationerna. De ansträngningar och uppoffringar vi gjort tillsammans under denna tid har gjort skillnad, berättar regionens smittskyddsläkare Stephan Stenmark på pressträffen.

– Vi vill att det fortsätter så, att vi hjälps åt att bromsa smittspridningen för det har betydelse för oss alla – som enskilda individer och för hela samhället, säger han.

Råd och rekommendationer

Enligt Folkhälsomyndigheten kan den brittiska varianten av viruset ha en liknande spridning i Sverige som i andra europeiska länder. I en omfattande stickprovskontroll var andelen ungefär tio procent. Västerbotten var inte en av de regioner som ingick i kontrollerna, men det har hittats positiva fall även här kopplade till Storbritannien.

Annons

– Vi har nyligen slutit ett avtal med Totalförsvarets forskningsinstitut och påbörjat samarbetet. Minst 10 procent av de egentester som vi gör kommer att analyseras för att se om det finns mutationer av viruset även här, berättar Stephan Stenmark.

Smittskyddsläkaren förtydligar också att samma rekommendationer för att bromsa smittspridningen gäller, oavsett oavsett vilken variant av viruset det handlar om.

Vaccineringen i Västerbotten

I Västerbotten har 9 875 doser vaccin levererats ut i länet. Innan veckans slut kommer 8 700 invånare fått sin första dos, 1 175 av dessa kommer även ha fått sin andra dos.

– Vi är nu i slutfasen med att vaccinera på särskilda boenden för äldre, informerar Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten, på presskonferensen.

Annons

– I vissa kommuner har vi kommit längre än i andra. I några delar av länet har ett fåtal personer som har hemtjänst eller hemsjukvård redan fått sin första dos vaccin.

Han förstår att det är många som väntar på och längtar till sin egen vaccination.

– Sverige får inte vaccinleveranser enligt de prognoser vi först fick. På längre sikt ser det dock ut som att volymerna ska öka och målsättningen för oss likväl som nationellt är fortsatt att alla invånare över 18 år ska ha erbjudits vaccin innan den sista juni.

Vaccineringen av personal

Vaccinering av personal i prioriterade verksamheter och yrkeskategorier är igång.

– Tack vare att vi börjat vaccinera vårdpersonalen så skapar vi en trygghet och stabilitet i verksamheten, säger en glad Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Annons

Det är fortfarande relativt få doser som kunnat delas ut till vårdpersonal hittills. På Norrlands universitetssjukhus har förlösande barnmorskor, personal inom ambulans- och akutsjukvård samt verksamheter som regelbundet vårdar patienter med covid-19, inklusive iva, vaccinerats eller börjat bli vaccinerade. I veckan påbörjades vaccinering av personal i samma verksamheter på Skellefteå och Lycksele lasarett.

– Vaccinationen mot covid-19 är helt frivillig och de absolut flesta tackar ja. Du skyddar både dig själv och andra från att bli smittad, allvarligt sjuk eller något allvarligare. Det är bara tillsammans vi kan bromsa smittan, säger Ronny Lestander.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons