Annons
Baserat på pressmeddelande

Stor utredning om arbetsmiljö – kvinnodominerade yrken sticker ut

NYHETER Många som arbetar i vård, omsorg och skola är under hård press, eftersom de utsätts för en kombination av höga krav och lite eget inflytande. Totalt har sex av tio sysselsatta alldeles för mycket att göra på jobbet. Det meddelar Arbetsmiljöverket.

Annons

Arbetsmiljöverket gör regelbundna undersökningar om hur sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. Nu publiceras den senaste rapporten, som finns att läsa i sin helhet här.

I ett pressmeddelande skriver myndigheten att den uppdelade arbetsmarknaden, där kvinnors yrken mer ofta innebär närkontakt med människor, återspeglas i resultaten.

– Problemen med stress, höga krav och litet inflytande är inte nya och vi ser att de förstärks under coronapandemin. Inte minst inom vård, omsorg och skola, berättar Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.

– Vi är mitt inne i en pandemi, ingen vet när den är över och det spär på stressen och oron. Det här är allvarligt, eftersom vi vet att det ökar risken för ohälsa, säger hon.

Kända stressfaktorer

Enligt undersökningen upplever många på arbetsmarknaden att de har alldeles för mycket att göra på jobbet. Anställda i kvinnodominerade branscher – vård, omsorg och utbildning – utsätts även för höga krav i kombination med liten egen kontroll.

Annons

Det kan till exempel vara att inte hinna tänka på annat än arbetet, att tvingas hoppa över lunchen varje vecka, eller att inte kunna påverka hur arbetet ska läggas upp.

Så beskriver ungefär var tredje anställd inom vård, omsorg och utbildning sin arbetsdag. Arbetsmiljöverket skriver att höga krav och lite inflytande över sitt arbete är kända stressfaktorer, som kan leda till psykosociala påfrestningar och besvär.

Dessa branscher toppar även listan av jobb som upplevs vara psykiskt påfrestande.

– Personalen måste få vila och återhämta sig för att de ska orka. Det är viktigt att arbetsgivare arbetar för en god arbetsmiljö, i dialog med sina medarbetare. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, betonar Erna Zelmin-Ekenhem.

Annons

Våld och hot om våld

Det är dubbelt så vanligt att kvinnor utsätts för hot och våld på sina arbetsplatser.

Nära två av tio kvinnor, jämfört med en av tio män, har utsatts för våld eller hot om våld i arbetet någon gång under det senaste året. Problemet är störst inom vård och omsorg. Där har mer än var tredje medarbetare drabbats, visat undersökningen.

– Det här är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld på sin arbetsplats. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar att förebygga utsatta situationer och på andra sätt stötta medarbetarna, avslutar Erna Zelmin-Ekenhem.

Fakta: Arbetsmiljöundersökningen

Arbetsmiljöverket gör arbetsmiljöundersökningen vartannat år. Den visar hur de sysselsatta upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. Rapporten baseras på Statistiska centralbyråns rön och har besvarats av 7 000 personer via telefon, varav 3 700 även deltog i en enkät.

Resultatet i den här rapporten bygger på data som samlats in från hösten 2019 till våren 2020.

Källa: Arbetsmiljöverket

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons