Annons
Baserat på pressmeddelande
Arkivbild: Jonas Nilsson

Hemlöshet i Skellefteå: Minskning på totalen – men inte hos de mest utsatta

NYHETER Antalet hemlösa personer i Skellefteå kommun minskar. Andelen mest utsatta, det vill säga de som är drabbade av akut hemlöshet, är dock oförändrad. Det visar en kartläggning från i våras, skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Skellefteå kommuns socialkontor har gjort regelbundna mätningar av hemlösheten sedan 2008. Mätningen går till så att socialtjänsten skickar ut en enkät till olika myndigheter och verksamheter som träffar på människor som lever under hemlösa förhållanden. Den senaste kartläggningen i kommunen gjordes vecka 18.

Enligt kommunen är antalet inrapporterade individer i årets kartläggning 137 (184 individer 2018), varav 41 är kvinnor (67 kvinnor 2018) och 96 är män (117 män 2018). Detta innebär en total minskning med 26 procent jämfört med 2018. Unga vuxna (födda 1995 eller senare) är i denna kartläggning 36 individer, vara flertalet är män.

Ingen minskning bland akut hemlösa

Hemlösa kategoriseras i fyra ”situationer”, ett nationellt kategorisystem som Socialstyrelsen använder. Situation 1 innebär akut hemlöshet, medan situation 4 innebär eget ordnat kortsiktigt boende hemma hos kompisar eller släktingar.

Annons

I pressmeddelandet skriver Skellefteå kommun att antalet akut hemlösa akut i situation 1 inte minskar i kommunen, även om antalet hemlösa minskar som helhet.

Härbärget ingen långsiktig lösning

Sedan förra kartläggningen har ett härbärge startat i Skellefteå kommun.

Härbärget drivs av ett privat företag och har 10 platser tillgängliga. Sedan starten har de haft en beläggning på en till sex individer per natt. Härbärget lyfts fram i rapporten som en hjälp för individer i akuta situationer, men inte som en långsiktig lösning.

Enligt Socialtjänsten är det viktigt att fortsätta erbjuda stöd kring den problematik som hemlösa har. Det kan handla om till exempel psykisk ohälsa och/eller missbruk.

”Inget barn ska sakna bostad”

Bostadsbristen i Skellefteå bidrar också till hemlösheten.

Annons

Kommunen skriver att individ- och familjeomsorgen driver en arbetsgrupp tillsammans med bostadsföretagen, som följer utvecklingen på bostadsmarknaden. Som stöd har de även ett handlingsprogram för att motverka hemlöshet.

– Socialtjänsten i Skellefteå jobbar hårt med frågan om hemlöshet, berättar socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) i pressmeddelandet.

– Vårt mål är att kunna erbjuda utsatta människor tak över huvudet i alla lägen. Även Barnkonventionen beskriver barns rätt till rätt till en bostad, och vi vill se till att inget barn ska sakna bostad eller riskera att bli vräkt, fortsätter han.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons